COEN Q3 Groei ondernemersvertrouwen hapert

21 augustus 2014 - Het ondernemersvertrouwen van het Nederlandse bedrijfsleven is aan het begin van het derde kwartaal iets afgenomen, maar blijft desondanks positief. Het vertrouwen van het bedrijfsleven is sinds het tweede kwartaal van 2013 gestaag verbeterd. In het tweede kwartaal van dit jaar bereikte het vertrouwen zelfs het hoogste niveau in drie jaar tijd. De kleine afname in het derde kwartaal is het resultaat van zowel positieve als negatieve ontwikkelingen binnen de sectoren. Zo nam in de handel en de industrie het vertrouwen toe, terwijl in de bouw en de horeca het vertrouwen afnam. Dit blijkt uit de Conjunctuurenquête Nederland.

Bouw wat negatiever gestemd, industrie positiever

Het ondernemersvertrouwen in de bouwsector viel aan het begin van het derde kwartaal wat terug. De bouw kende een wat minder goed tweede kwartaal, na twee sterke kwartalen in de winter. Hoewel negatief, is het vertrouwen lang niet zo laag als in de voorgaande drie jaar. 

Ondernemers in de industrie waren juist positiever gestemd. Eerder meldde het CBS dat het producentenvertrouwen in de industrie in de loop van het tweede kwartaal verbeterde tot het hoogste niveau in drie jaar tijd.

Handel positiever

De detailhandel is positiever gestemd aan het begin van het derde kwartaal. Het vertrouwen steeg naar het hoogste niveau in bijna vier jaar. De detailhandel noteerde in de eerste helft van 2014 een groei van de omzet, na jaren van krimp. Ook in de groothandel groeide het vertrouwen verder. Dit is in lijn met de lichte groei van de export, hogere investeringen en meer verkopen bij de detailhandel in het eerste half jaar.

Vertrouwen horeca valt terug

Het optimisme onder horecaondernemers is aanzienlijk getemperd. Het aanvankelijke enthousiasme over het sterke eerste kwartaal is daarmee wat weggeëbd, maar de sector is nog altijd beduidend positiever dan in 2012 en 2013.

COEN-rapportage

U vindt hier de volledige COEN-rapportage.

InfoPage