Coronaloket wordt goed gevonden door ondernemer met vragen

18 maart 2020 - Op donderdag 12 maart is het KVK Coronaloket onder beheer van de Kamer van Koophandel (KVK) van start gegaan. Ondernemers kunnen de website (www.kvk.nl/coronaloket) bezoeken om belangrijke informatie op te halen rondom vragen die nu leven. Als de vraag er op de website niet bij staat, kan er gebeld worden met het Adviesteam op 0800-2117. Hierbij een cijfer update over het KVK Coronaloket:

Cijfers

Op dinsdag 17 maart zijn er 1.697 aantal Corona vragen beantwoord door het Adviesteam via de telefoon. Het aantal sessies op Coronaloket site (inclusief onderliggende Corona content): bedroeg 92.853.

Optelsom cijfers vanaf livegang op 12 maart tot 17 maart, maakt dat we komen op de volgende getallen: Aantal beantwoorde Corona vragen: 5.003 en aantal sessies op Coronaloket site (inc onderliggende Corona content): 240.701.

Doelgroep

DoelgroepPercentage
Mkb39%
Zzp33%
Overig28%

Top 3 sectoren die ons hebben gebeld

  1. Horeca
  2. Zakelijke diensten
  3. Detailhandel

Onderverdeling thema’s

ThemaPercentage
Personeel33%
Regelingen overheid33%
Financiering/liquiditeit27%
Overig8%
Events1%
Import/export1%

Bekijk ook de infographic

Top 3 meest gestelde vragen

1. Aan welke voorwaarden moet mijn bedrijf voldoen als ik in aanmerking wil komen voor extra ondersteuning voor zelfstandige ondernemers?

Voorbeeld:
Ondernemer met een bv zorgt goed voor zijn personeel (werktijdverkorting aangevraagd) maar nu heeft hij zelf helemaal geen inkomsten meer, maar wel lasten (huur locatie e.d.). Waar kan hij aanspraak op maken?

Antwoord:
Er komt een nieuwe tijdelijke regeling, waarbij ondernemers voor een periode van drie maanden aanvullende ondersteuning kunnen krijgen. Deze regeling lijkt op de huidige regeling voor het verlenen van bijstand aan zelfstandigen (Besluit bijstandverlening zelfstandigen, de BBZ). Binnen deze regeling, de BBZ, kunnen Directeur Grootaandeelhouders (DGA) die meer dan 51% van de aandelen bezitten, wel in aanmerking komen voor hulp. Of dat bij de nieuwe regeling ook geldt weten wij nog niet. Op dit moment worden regelingen nog juridisch gecheckt. Zodra hier meer over bekend is zullen wij dit ook naar de ondernemers communiceren. Daarnaast kan hij mogelijk gebruik maken van uitstel van betaling van belastingen.

2. Ondernemer heeft een werknemer in dienst. Zijn de regelingen voor ZZP’ers ook op haar van toepassing?

Antwoord:
Er wordt nog wel eens gesproken over ZZP’ers waar men ondernemers bedoelt met een eenmanszaak of een vennootschap onder firma. In regelingen staat vaak duidelijk aangegeven of zij bedoeld zijn voor ondernemers mèt of zonder personeel. Voor haar werknemer kan zij mogelijk gebruik maken van de tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten. Zelf kan ze gebruik maken van de extra ondersteuning zelfstandig ondernemers via de gemeente.

3. Vragen over verplichting tot sluiten van het bedrijf.

Voorbeeld:
Ik heb een massagesalon, waarbij ik direct in contact kom met mijn cliënten. Moet ik mijn salon sluiten?

Antwoord:
Je bent niet verplicht te sluiten, maar het risico op besmetting is groter dan wanneer je 1,5 meter afstand kunt bewaren. Gebruik vooral je gezond verstand. Als je niet sluit, maar minder inkomsten hebt, kan je misschien gebruik maken van de extra ondersteuning zelfstandig ondernemers die binnenkort van kracht wordt.

Noot voor de pers:
Het is belangrijk dat ondernemers op de hoogte zijn van de genomen maatregelen en op betrouwbaar advies kunnen rekenen. Om hen te voorzien van juiste en relevante informatie is op woensdag 11 maart het KVK Coronaloket onder beheer van de Kamer van Koophandel (KVK) gelanceerd. Via de website https://www.kvk.nl/corona/ en het telefoonnummer 0800-2117 kunnen ondernemers contact opnemen met het KVK Adviesteam. Het KVK Adviesteam staat paraat om hen te helpen met hun vragen. Hiermee geeft KVK invulling aan zijn wettelijke taak om ondernemers te informeren over relevante externe ontwikkelingen.

Voor het Coronaloket werkt KVK nauw samen met VNO-NCW, MKB Nederland en andere overheidsinstanties zoals RVO.nl. De betrokken organisaties delen relevante content, verwijzen naar elkaar door naargelang bepaalde expertise nodig is en spelen in op actuele ontwikkelingen om ondernemers van dienst te zijn.

Voor vragen over het KVK Coronaloket mail naar pers@kvk.nl of bel 06 30352921

InfoPage