Deponeren via SBR

KvK informeert ondernemers medio november

2 november 2017 - Vanaf de boekjaren die beginnen op of na 1 januari 2017 zijn bedrijven in de klasse middelgroot verplicht om de jaarrekening bij de KvK te deponeren via SBR. De bedrijven in de klassen micro en klein gingen deze groep al voor. Ook de controleverklaring wordt digitaal en de digitale handtekening gaat de ‘natte’ handtekening vervangen. Om de jaarrekening en accountantsverklaring in SBR op te stellen, de stukken digitaal te ondertekenen en te deponeren, is de juiste software nodig.

In de 2e week van november 2017 ontvangen alle bedrijven in de klasse middelgroot een brief van de KvK waarin wordt ingegaan op de verplichting om de jaarrekening via SBR te deponeren. Deze verplichting geldt al voor de klassen micro en klein en gaat per 1 januari 2018 in voor de middelgrote bedrijven voor boekjaren die beginnen op of na 1 januari 2017. De KvK adviseert de ondernemers om zich voor te bereiden en zich te informeren bij de accountant of die is voorbereid op SBR en het in XBRL-formaat afgeven van de controleverklaring. Ondernemers die zelf de jaarrekening via software (willen) deponeren bij de KvK, wordt geadviseerd om contact op te nemen met de softwareleverancier om te informeren of de huidige software geschikt is voor het opstellen en het digitaal deponeren van de jaarrekening(en) met SBR. Ondernemers die de deponering uitbesteden aan hun intermediair, hoeven geen contact op te nemen met hun softwareleverancier.

Portaal voor opstellen XBRL-jaarrekening

Voor middelgrote bedrijven die (nog) niet over geschikte software beschikken, biedt de KvK vanaf 15 november via haar website een tijdelijke online service aan voor het opstellen in/vertalen naar XBRL-formaat van de jaarstukken middelgroot om te deponeren met SBR. XBRL is een open standaard om financiële gegevens uit te wisselen. SBR maakt gebruik van deze standaard. Met ingang van januari 2018 wordt hieraan ook een uploadfunctionaliteit toegevoegd voor het deponeren van de XBRL-jaarrekening, inclusief accountantsverklaring en ondertekening.

Informatiegids

KvK en Logius werken momenteel aan een informatiegids. Naar verwachting is de gids vanaf de tweede helft van januari 2018 beschikbaar via de website van de KvK. Deze informatiegids gaat uitgebreid in op alle relevante onderwerpen rond het deponeren van een jaarrekening met SBR bij de KvK voor ondernemingen in de bedrijfsklasse middelgroot. De inzichten die worden verkregen uit de ‘Begeleide implementatie deponering middelgroot’, worden in deze gids verwerkt. De informatiegids wordt na publicatie regelmatig geactualiseerd op basis van de doorlopende ontwikkelingen rond SBR.

Pilot

De ‘Begeleide implementatie deponering middelgroot’ is een samenwerking tussen KvK, Logius en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Deze pilot is opgestart om accountants en softwareontwikkelaars in de gelegenheid te stellen om het deponeren van de jaarrekeningen voor middelgrote ondernemingen te beproeven in de werkende keten met de daarbij behorende ondersteunende middelen. Doel is opstellen en verbeteren van de ondersteunende middelen, zodat de keten er als geheel baat bij heeft als de verplichtstelling in werking treedt.

InfoPage