Digitaal deponeren voor de bedrijfsklasse micro is vanaf 1 april mogelijk

Minder gegevens deponeren

1 april 2016 - Ondernemingen zijn naar grootte ingedeeld in 4 bedrijfsklassen: micro, klein, middelgroot of groot. De klasse micro is sinds 1 november 2015 geïntroduceerd in de wetgeving. De Nederlandse Taxonomie is nu geschikt gemaakt om een jaarrekening in de bedrijfsklasse micro digitaal te kunnen deponeren.

Indeling naar bedrijfsklasse

Een onderneming valt in de bedrijfsklasse micro als het voldoet aan twee van de drie eisen:

 • totaal activa kleiner of gelijk aan €350.000;
 • omzet kleiner of gelijk aan €700.000;
 • gemiddeld aantal werknemers minder dan 10

Bekijk onze website voor de gehele indeling.

Minder gegevens deponeren

Welke financiële gegevens een rechtspersoon in zijn jaarrekening moet opnemen, hangt af van de grootte van het bedrijf. De rechtspersonen die in de bedrijfsklasse micro vallen hoeven alleen nog maar een beperkte balans te deponeren. In vergelijking met ‘klein’ zijn de onderdelen grondslagen, toelichtingen en niet in balans opgenomen verplichtingen niet meer nodig.

Wat zijn de mogelijkheden om digitaal te deponeren?

Er zijn twee mogelijkheden voor het digitaal (laten) deponeren van de jaarrekening:

 1. Via een financieel intermediair
  Het opstellen en/of deponeren van de jaarrekening kan de rechtspersoon overlaten aan een boekhouder of accountant. Hij kan vanaf boekjaar 2016 uitsluitend deponeren via Standard Business Reporting (SBR). Informeer bij de financieel intermediair of hij hierop is voorbereid.
 2. Online service 'Zelf deponeren jaarrekening'
  Met de online service ‘Zelf deponeren jaarrekening’ kan een rechtspersoon de jaarrekening in de bedrijfsklasse klein of micro handmatig invoeren en online versturen. Om dit veilig te doen is een eHerkenningsmiddel of KvK-toegangscode/MijnKvK nodig. Meer informatie op www.kvk.nl/zelfdeponerenjaarrekening

Voordelen digitaal deponeren

Vanaf boekjaar 2016 is het verplicht om digitaal te deponeren. Dan is aanleveren op papier niet meer mogelijk.

Digitaal deponeren heeft voordelen:

 • direct een bevestiging van deponering
 • er is minder kans op fouten
 • de jaarrekening hoeft niet meer geprint en per post verstuurd te worden

Meer infomatie over (digitaal) deponeren staat op www.kvk.nl/deponeren

InfoPage