Elektronisch deponeren in Handelsregister is een feit

26 april 2016 - Met ingang van 1 juli 2016 treedt de wet in werking die het elektronisch deponeren van de jaarrekening in het Handelsregister regelt. De Algemene maatregel van Bestuur en de nota toelichting ‘Elektronische deponering Handelsregister’ zijn gepubliceerd in het Staatsblad van 25 april 2016. Daarmee is het exclusief elektronisch deponeren in het Handelsregister een feit.

De verplichting geldt in eerste instantie voor rechtspersonen in de bedrijfsklasse micro en klein. Zij moeten vanaf boekjaar 2016 de jaarrekening deponeren met Standard Business Reporting (SBR) of via de online service Zelf Deponeren Jaarrekeningen (ZDJ). Voor rechtspersonen in de bedrijfsklasse middelgroot geldt de verplichtstelling vanaf boekjaar 2017 en voor grote rechtspersonen naar verwachting vanaf boekjaar 2019. De jaarrekening op papier aanleveren kan dan niet meer.

Deponeren via intermediair

Financieel intermediairs, zoals accountants- en administratiekantoren, die voor hun klanten de jaarrekening deponeren, moeten dit vanaf boekjaar 2016 met SBR doen. Intermediairs die nog niet met SBR deponeren hebben financiële software nodig, die geschikt is om de administratie in te richten en om rapportages te maken. SBR maakt gebruik van Digipoort, het beveiligde digitale kanaal van de overheid. Om berichten via Digipoort te kunnen versturen en ontvangen, is een PKIoverheid services servercertificaat nodig.

Nu overstappen

De Kamer van Koophandel adviseert intermediairs en ondernemers om nu actie te ondernemen om over te stappen van papier naar digitaal deponeren.

Meer informatie op www.kvk.nl/deponeren en www.sbr-nl.nl

InfoPage