Filevrij geïnspireerd: Go Smart Industry Talks op 10 juni

Praktische live uitzending voor ondernemers

4 mei 2015 - Tijdens de live uitzending ‘Go Smart Industry Talks’ op 10 juni 2015, georganiseerd door de Kamer van Koophandel, staat Smart Industry centraal. Kijkers worden meegenomen in de wereld die in een razend tempo verandert door de explosieve groei van technologie en digitalisering. Het heeft vergaande gevolgen voor de wijze van produceren, de verdienmodellen en het samenwerken in ketens en netwerken. De live uitzending vindt plaats als een webinar en start om 20.30 uur. Dat betekent geen reistijd en geen files. Gewoon vanuit huis, van PC of tablet, kunnen ondernemers veel te weten komen over Smart Industry.

Bij Smart Industry draait het om het optimaliseren van productie met inzet van ICT. Slimmere machines en robots communiceren onderling, sporen zelf hun fouten op en herstellen die fouten. Met Smart Industry wordt de interactie tussen mens en machine een stuk beter. Smart Industry maakt nieuwe businessmodellen mogelijk. Tijdens het webinar wordt smart industry uitgediept, worden succesvolle voorbeelden door ondernemers zelf belicht en krijgen kijkers tips om mee aan de slag te gaan en zo het eigen bedrijf smart te maken. De live uitzending wordt georganiseerd voor ondernemers die echt nieuwsgierig zijn naar trends en ontwikkelingen. Ondernemers die in een korte tijd uitgedaagd willen worden op een nieuwe manier. De sprekers geven antwoord op vragen die door de deelnemers gesteld kunnen worden via de chatbox.

Aanmelden en meer informatie

Belangstellenden die deze live uitzending op 10 juni willen bijwonen, melden zich aan via www.kvk.nl/smartindustry, zodat de kosteloze, digitale plek gereserveerd is. In de publicatie Go Smart Industry voor MKB zijn praktijkvoorbeelden en slimme productieprocessen en producten beschreven. In achtergrondartikelen vertellen ondernemers over hun eigen innovaties en geeft technologiejournalist Charles Groenhuijsen zijn visie op Smart Industry. Go Smart Industry voor het MKB is nu kosteloos beschikbaar via www.kvk.nl/smartindustry

InfoPage