Gestage groei aantal fietswinkels in Nederland

5 juli 2019 - Op zaterdag 6 juli start de 106e editie van de Tour de France vanaf het Koningsplein te Brussel. Voor KVK (Kamer van Koophandel) een mooie aanleiding om te kijken hoe de groot- en detailhandel in fietsen (en bromfietsen) zich de afgelopen jaren in Nederland heeft ontwikkeld.

Nederland fietsland

Dat Nederland een echt fietsland is, blijkt uit de cijfers. Op 1 januari 2019 waren er 568 groothandelvestigingen en 2.990 detailhandelvestigingen in fietsen en bromfietsen.

Gestage groei

Zowel in de groothandel als in de detailhandel is de laatste vijf jaar sprake geweest van gestage groei. Het aantal plekken waar groothandelaren zich vestigden steeg tussen 2014 en 2019 van 504 naar 568, een toename van 12,6 procent. In dezelfde periode steeg het aantal fiets- en bromfietsenwinkels van 2683 naar 2990, een toename van 11,4 procent.

 Ontwikkelingen_detailhandel_in_fietsen

Relatief de meeste detailhandelsvestigingen in Groningen en Overijssel

Behalve dat er sprake is van gestage groei in het aantal vestigingen van zowel de groothandel als de detailhandel, is sprake van verschillen per provincie. Afgezet tegen het totale aantal vestigingen zitten de meeste fietsdetailhandelaren in Groningen en Overijssel (resp. 20,1 en 20 per 10.000 vestigingen). Relatief de meeste fietsgroothandels zijn gevestigd in Zuid-Holland en Drenthe (resp. 4,3 en 3,8 per 10.000 vestigingen). Relatief het minste aantal fietsdetaillisten laten Zuid-Holland en Flevoland zien (resp. 12,4 en 10,6 per 10.000 vestigingen). De fietsgroothandels zijn het minst sterk vertegenwoordigd in Limburg en Overijssel (resp. 2,3 en 1,9 fietsgroothandels per 10.000 vestigingen.

 Aantal_detailhandels_en_groothandelsvestigingen

InfoPage