Hankie van Baasbank vertrekt per 1 januari als lid van de RvB van de KvK

17 oktober 2017 - Hankie van Baasbank verlaat per 1 januari de KvK waar zij als COO verantwoordelijk is voor Centrale Productie, Back- & Frontoffice, Service Centra, Projecten en Resources en het Mobiliteitscentrum. Na 12,5 jaar in overheidsdienst werkzaam te zijn geweest, gaat zij zich richten op een andere stap in haar loopbaan. Het besluit is in goed onderling overleg met de RvB genomen. Tot 1 januari blijft Hankie haar taken als COO uitvoeren. De RvB is inmiddels de procedure gestart om een geschikte opvolger te vinden.

InfoPage