Helft aspirant-ondernemers wil starten als parttimer

Nieuwe starters kiezen steeds vaker voor ondernemerschap als levensstijl

30 mei 2016 - Meer dan helft van de aspirant-ondernemers (52%) wil starten als parttimer, een deel van hen (29%) streeft daarna wel naar een fulltime bestaan als ondernemer. Belangrijkste reden om parttime te starten is het behoud van een baan en de financiële zekerheid die daar bij hoort (43%). Het klassieke beeld van de fulltime starter is voor aanstaande ondernemers vaak niet meer aan de orde zijn. Ze kiezen vooral een nieuwe levensstijl, veelal in het begin met behoud van bestaande zekerheden.

Dat blijkt uit het onderzoek Ondernemerschap: een persoonlijke keuze. Een onderzoek naar kenmerken & behoeften van aspirant-ondernemers, dat vandaag verschijnt. De KvK voerde dit onderzoek samen met de VU uit om meer zicht te krijgen op de verschillen tussen mensen die serieuze plannen hebben om te gaan ondernemen (de aspirant-ondernemers), degenen die er nog van dromen (de latente ondernemers) en mensen die geen ondernemer willen worden.

Ondernemerschap als levensstijl

De meeste latente en aspirant ondernemers worden gedreven door motieven die draaien om de eigen ontwikkeling en zelfverwezenlijking, blijkt uit het onderzoek. Aspirant-ondernemers zijn gedreven om ondernemer te worden vanwege eigen baas zijn (47,5%), persoonlijke uitdaging (45%) en om van hun hobby hun werk te maken (42,5%). Ze zijn geen ondernemers uit noodzaak, maar ze zien het ondernemerschap meer als levensstijl: ze zoeken in de eerste plaats autonomie en vrijheid, naast de kansen die ze natuurlijk voor hun onderneming zien.
39% van de aspirant-ondernemers heeft eerder al een onderneming gehad. Dit is beduidend meer dan latente ondernemers (17%). Ook hebben aspiranten vaker ondernemers in hun directe omgeving: een kwart heeft een partner die ondernemer is, 30% heeft een ouder als ondernemer en 57% heeft ondernemers in de naaste vriendenkring. Bij niet-ondernemers is dit veel lager: respectievelijk 6%, 15% en 30%. Aspiranten praten met vrienden (40,5%) en met andere ondernemers (24,5%) over het ondernemen. Ze inspireren hen, zijn een bron van reflectie en dienen als vraagbaak voor praktische vragen. Aspirant-ondernemers netwerken bewust en actiever dan latente ondernemers en niet ondernemers.

De meesten beginnen als zzp’er, maar hun horizon is breed

Aspirant ondernemers hebben een duidelijker beeld van de onderneming die ze willen starten dan latente ondernemers. Ruim de helft van de aspiranten ziet een onderneming vanuit huis voor zich. De meesten (41%) overwegen diensten te leveren of een combinatie van diensten en producten (32%). Bijna twee derde (61%) start alleen. 33% van deze groep solitaire starters wil zzp’er blijven en 28% denkt personeel aan te nemen (direct: 6%, op termijn: 22%).

Online live startersevent op 31 mei

De aspirant-ondernemers maken al naar gelang hun behoefte gebruik van informatie van de KvK. De dienstverlening van de KvK, waaronder het stappenplan voor het starten van een onderneming, bestaat uit producten die flexibel te gebruiken zijn. Morgen houdt de KvK een online live-startersevent, waaraan circa 3.500 aspirant-ondernemers deelnemen. Het programma bestaat uit onder meer een webinar over het starten van een bedrijf en online presentaties over ondernemersvaardigheden, verkoop & marketing en geldzaken. Verder zijn er live chats met Bart Veldkamp, een online ondernemerstest en inspiratievideo’s met ondernemersverhalen.

Download

Download het volledige rapport 'Ondernemerschap: een persoonlijke keuze. Een onderzoek naar kenmerken & behoeften van aspirant-ondernemers'

InfoPage