Helft ondernemers is lid van vereniging

18 april 2019 - Ongeveer de helft van de Nederlandse ondernemers is lid van een vereniging. Dat blijkt uit het onderzoek `De rol van ondernemersverenigingen’ dat in opdracht van KVK is uitgevoerd. Bij het onderzoek waren meer dan 1.000 ondernemers betrokken.

Lidmaatschap vereniging komt met de jaren

Ongeveer de helft van de ondernemers geeft aan lid te zijn van één of meerdere verenigingen. Mkb’ers (62%) zijn relatief vaker lid van een vereniging dan zzp’ers (43%). Echter, in absolute aantallen zijn meer zzp’ers lid van verenigingen doordat het merendeel van alle ondernemingen in Nederland uit zzp’ers bestaat.

Het lidmaatschap van de vereniging lijkt met de jaren te komen; recent gestarte ondernemers geven relatief vaker aan (nog) geen lid te zijn van een vereniging.

Ondernemersverenigingen worden gezien als`verbinder’

In het onderzoek is onderscheid gemaakt tussen (lokale) ondernemersverenigingen en (landelijke) brancheverenigingen. Ruim een derde (36%) van de ondernemers is lid van een ondernemersvereniging en drie op de tien (29%) van een branchevereniging.

Ondernemers zijn vooral lid van een ondernemersvereniging om in contact te komen met andere ondernemers en om te netwerken. Van een landelijke of branchevereniging is men voornamelijk lid voor de informatie over de branche en over wet-/regelgeving. Dit komt overeen met de functie die leden de verenigingen toekennen: een ondernemersvereniging ziet men vaker als een ‘verbinder’ en een (landelijke) branchevereniging vaker als een ‘voorlichter’. Beide type verenigingen worden door leden gezien als een vertegenwoordiger van ondernemers.

Eigen netwerk volstaat

Uit het onderzoek blijkt dat de helft (51%) van de Nederlandse ondernemers geen lid is van welke vereniging dan ook: 11% is wel ooit lid geweest, 40% is (nog) nooit lid geweest. Vaak genoemde redenen om geen lid (meer) te zijn, zijn het hebben van een eigen netwerk of niet weten wat een lidmaatschap toevoegt. Daarnaast geven ondernemers die in het verleden lid zijn geweest van een vereniging aan dat niet meer te zijn omdat het te weinig opleverde.

Ondernemersvereniging belangrijke schakel

“Alleen ga je sneller, samen kom je verder”. Deze wijsheid vormt het bestaansrecht van ondernemersverenigingen. Of het nu gaat om overleg met overheden, aanpak van gezamenlijke issues of het vinden van klanten: ondernemers die de handen ineen slaan bereiken meer. KVK ondersteunt ondernemersverenigingen bij praktische zaken zoals het doorgeven van bestuurswisselingen in het Handelsregister. KVK wil ook een bron van informatie zijn, optreden als adviseur en zorgen voor verbinding met nieuwe netwerken.

KVK gebruikt de resultaten van het onderzoek om de dienstverlening richting ondernemersverenigingen en hun leden te versterken.

Download het onderzoek `De rol van ondernemersverenigingen’.

InfoPage