Het Handelsregister is de basisregistratie van alle bedrijven en rechtspersonen

25 juli 2014 - Gemeenten sluiten aan op het Handelsregister.

Het Handelsregister is de basisregistratie waarin alle bedrijven en rechtspersonen van Nederland ingeschreven staan. Het Handelsregister maakt deel uit van het stelsel van basisregistraties. Alle gegevens van bedrijven en rechtspersonen die al zijn geregistreerd in het Handelsregister, zoals naam, adres en vestigingsplaats van een onderneming, worden binnen de overheid gedeeld. Dit levert dus voordelen op voor ondernemers. Ondernemers hoeven deze gegevens van hun onderneming maar één keer door te geven: aan de Kamer van Koophandel.

Alle overheidsinstellingen moeten aangesloten zijn op het Handelsregister, waaronder ook de gemeenten. Ook voor de aangesloten instellingen levert het voordelen op. Lees de blog van Theo van den Brink van Kwaliteitsinstituut van de Gemeenten (KING) over het aansluiten van gemeenten op het Handelsregister.

Zie weblog op http://ibestuur.nl/weblog/de-fameuze-vier

InfoPage