Koningin Máxima aanwezig bij ‘Jaarevent nlgroeit’

Hare Majesteit Koningin Máxima is woensdag 28 maart aanwezig bij het derde ‘Jaarevent nlgroeit’ in evenementencomplex Sugar City in Halfweg.

28 februari 2018 - Nlgroeit is een platform dat ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf ondersteunt bij het realiseren van hun groeiambities. Tijdens deze jaarbijeenkomst maken nlgroeit en het Erasmus Centre for Entrepreneurship ook de lijst bekend van de 250 snelst groeiende Nederlandse bedrijven.

Nlgroeit biedt onder andere ervaringsdeskundigen, ‘groeiambassadeurs’, die de ondernemer helpen bij het inventariseren van de groeikansen van hun bedrijf. Ook worden ondernemers gefaciliteerd bij het vinden van de best passende coach, mentor of opleiding. Tijdens de jaarbijeenkomst wordt de lijst ‘Top 250 Groeibedrijven 2018’ gepresenteerd. Het overzicht geeft inzicht in de sectoren en regio’s waarin de snelst groeiende Nederlandse bedrijven actief zijn en wat zij betekenen voor de vitaliteit en veerkracht van de Nederlandse economie. De 250 ‘groeibedrijven’ hebben in de periode van 2013 tot en met 2017 gezamenlijk ruim 16.000 banen gecreëerd. Het onderzoek, ‘Scale Up Dashboard’, van de Rotterdam School of Management (RSM) richt zich op alle Nederlandse bedrijven en wordt jaarlijks uitgevoerd in samenwerking met het Erasmus Centre for Entrepreneurship (ECE).

Tijdens de bijeenkomst wordt ook de ‘Gouden Groeier’ uitgereikt. Deze prijs is een erkenning voor het bedrijf dat het hardst is gegroeid en de meeste banen heeft gecreëerd. Raymond Cloosterman, CEO en oprichter van Cosmeticamerk Rituals, reikt de prijs uit. Zijn bedrijf was vorig jaar de winnaar. Koningin Máxima spreekt bij de prijsuitreiking een kort woord. Zij gaat onder meer in op het belang van groei van kleine ondernemingen voor de werkgelegenheid en innovatie. Koningin Máxima is lid van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap en Financiering. Het Comité is ingesteld door de minister van Economische Zaken en Klimaat en zet zich in om het groeipotentieel van het midden- en kleinbedrijf (MKB) te versterken.

Nlgroeit is een meerjarenprogramma dat tot doel heeft het groeivermogen van het MKB te vergroten. Dit is een initiatief van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de Kamer van Koophandel en NLevator en wordt gesteund door NL2025. Stichting NLevator richt zich op ondersteuning van bedrijven in de vorm van coaching, mentoring, kapitaal en netwerken. NL2025 is een beweging van toonaangevende mensen uit allerlei disciplines: sport, kunst, bedrijfsleven, cultuur en het onderwijs, die zich inzet voor een betere toekomst van Nederland.

InfoPage