KPMG Nederland paste als eerste ter wereld SBR-Assurance toe

KPMG Nederland heeft vrijdag 2 februari jl. een SBR-jaarverslag en de SBR-controleverklaring digitaal gelinkt en ondertekend. Daarna is het jaarverslag succesvol gedeponeerd; de eerste succesvolle deponering met SBR accountantsverklaring.

Standard Business Reporting (SBR) is een methode voor het samenstellen en aanleveren van financiële berichten. De deponering is voorzien van een SBR-controleverklaring, die is opgesteld door de controlerend accountant.

Alle accountantskantoren die controles verrichten voor middelgrote bedrijven moeten hieraan voldoen. Nederland is het eerste land in de wereld dat dit zogenaamde ‘SBR Assurance-proces’ toepast.

Deponeren via SBR

Vanaf boekjaren die beginnen op of na 1 januari 2017 zijn bedrijven in de klasse middelgroot normaal gesproken verplicht om de jaarrekening bij de KvK te deponeren via SBR. Ook de controleverklaring wordt digitaal en de digitale handtekening vervangt de ‘natte’ handtekening.

Software voor SBR

Om de jaarrekening en accountantsverklaring in SBR op te stellen, de stukken digitaal te ondertekenen en te deponeren, is de juiste software nodig.

Op de site van de KvK treft u meer informatie aan over het deponeren via SBR.

InfoPage