KvK Bedrijvendynamiek: Lichte daling aantal starters, daling faillietverklaringen zet door

5 mei 2015 - In april zijn er 6.284 ondernemingen in Nederland bij gekomen. Dat is het resultaat van 15.534 starters minus 9.250 stoppers. Dit beeld past in de trend van vorig jaar april, alleen is het aantal bedrijven dat in april 2015 is gestopt iets groter: 7%. Bij de faillietverklaringen is na een kleine stijging in maart nu een afname te zien, zelfs tot onder het niveau van 2014. In april waren er 471 faillietverklaringen, een daling van 14%.

Starters dalen met 1%

Waren het in maart nog 16.897, in april zijn er 15.534 vestigingen gestart. Dat is 1% minder dan in april 2014 (15.700). Van de 15.534 zijn 9.774 zzp’er. Dat is een lichte toename van 0,6% ten opzichte van vorig jaar. Het mkb laat in april vooral door een toename van het aantal nieuwe nevenvestigingen een kleine plus van 0,1% zien (1.734). In april zijn er totaal 9.250 bedrijven gestopt, wat afgezet tegen dezelfde maand vorig jaar een toename is met 7,3%. Vergeleken met maart van dit jaar is er sprake van een lichte daling: toen stopten 9.959 bedrijven. Het aantal zzp’ers dat in april de stekker eruit trok, nam afgezet tegen april 2014 met 8% toe tot 5.398. Binnen het mkb groeide dit percentage minder hard, namelijk met 3% naar 1.633 stoppers. Vorige maand was dit respectievelijk 5.724 en 1.835.

Elke provincie heeft met een positieve aanwas van het aantal bedrijven te maken. Maken we een vergelijking met dezelfde periode vorig jaar dan blijken Flevoland en Zeeland er het meest positief uit te springen.

Sectoren en activiteiten

In april waren de belangrijkste groeisectoren bij de zzp’ers cultuur, sport & recreatie (bijv. schrijven en scheppende kunsten) en de gezondheidszorg (thuiszorg, paramedische praktijken) en bij de mkb’ers de gezondheidszorg en de horeca. De meeste inschrijvingen onder de zzp’ers waren in de activiteiten industrieel ontwerp & vormgeving en overig paramedische praktijken. Voor de mkb’ers zijn dit de Arbo begeleiding & re-integratie en winkels in bovenkleding.

Faillietverklaringen dalen met 14,2%

Het aantal faillietverklaringen duikt deze maand weer onder het niveau van 2014. Het totaal van 471 is een daling van 14,2%. Bij de zzp’ers daalt dit aantal met maar liefst 22,6% (van 137 naar 106). Binnen het mkb daalt het aantal failliet verklaringen van 303 naar 258, wat overeen komt met een procentuele daling van 14,9%. In acht provincies werden minder faillietverklaringen uitgesproken. In Drenthe, Limburg, Overijssel en Utrecht namen ze toe.

KvK Bedrijvendynamiek april 2015

InfoPage