KVK Data Summit - Topontmoeting verantwoord datagebruik

7 maart 2019 - KVK stelde na een recente rondgang langs private- en publieke sector vast dat beide naar antwoorden zoeken voor dezelfde datadilemma’s. Aanleiding voor de bijeenkomst is de maatschappelijke discussie over privacy en openbaarheid van gegevens. Tijdens de KVK Data Summit op 14 maart a.s. van 14:00 tot 18:00 uur in Tivoli-Vredenburg te Utrecht gaan sprekers van toonaangevende organisaties in op verantwoord datagebruik. Dagvoorzitter is journalist Jojanneke van den Berge. Er is veel ruimte voor dialoog. Daarnaast vindt de lancering plaats van een taskforce, waarin grote datagebruikers uit het bedrijfsleven en de publieke sector aan de slag gaan met het vinden van oplossingen voor een aantal datadilemma’s.

Privacy, openbaarheid en gebruiksgemak

In onze digitale samenleving verspreidt iedereen bewust en onbewust data. Het is een gegeven dat bedrijven en publieke partijen deze data vergaren, verrijken, beheren en verstrekken. De ontwikkelingen gaan snel, steeds weer blijken er nieuwe mogelijkheden te zijn. Meningen botsen over wat kan, wat mag en/of wat moet. Moeten wet- en regelgeving worden aangepast? En zo ja, wat is dan de beste manier? Of moet alleen gedrag veranderen? Het gaat om de oplossing van lastige dilemma’s in een wereld van soms tegengestelde belangen . Over deze dilemma’s gaan ondernemers, overheden, bedrijfsleven, belangenverenigingen en experts met elkaar in gesprek tijdens deze KVK Data Summit. Daarnaast kunnen ondernemers kennis en inspiratie opdoen over actuele onderwerpen binnen het thema ‘verantwoord datagebruik’, met bijdragen van o.a.:

- Claudia Zuiderwijk, voorzitter Raad van Bestuur KVK
  Groeiende groep ZZP’ers vereist scherpere balans tussen privacy en open data

- Jacco Vonhof, directeur MKB Nederland
  Het spanningsveld tussen privacy en de toegang tot data vanuit het perspectief van het MKB

- Thijs Drouen, directeur juridische Zaken Autoriteit Persoonsgegevens
  De stand van zaken na bijna een jaar AVG in Nederland

- Ingmar Vali, voorzitter KVK Estland (e-Estonia)
  Ondernemersdata als open data: de voor- en nadelen

- Melanie Peters, directeur Rathenau Instituut
  Hoe kunnen we waardevolle innovaties op basis van data creëren?

- Axel Arnbak, advocaat De Brauw, columnist FD, Fellow UvA
  Wat mag wel en niet met persoonlijke data?

- Thijs Bosschert, Security Professional Thice Security
  Wat is er allemaal over je te vinden en waar komt al die data vandaan?

- Paneldiscussie over datadilemma’s met Bits of Freedom, DDMA, ZZP Nederland en KVK

Taskforce Maatschappelijk Verantwoord Datagebruik

KVK stelde na de recente rondgang bij bedrijfsleven en de publieke sector vast dat beide naar antwoorden zoeken op dezelfde datadilemma’s. Wat is de verhouding tussen privacy en gebruiksgemak? Weegt het afschermen van gegevens zwaarder dan weten met wie je zaken doet? Waar beginnen en eindigen verantwoordelijkheden?

Om tot oplossingen te komen is het nodig dat grote én kleine ondernemers, en de publieke sector en belangenverenigingen samenwerken. Daarom is KVK de facilitator van de Taskforce Maatschappelijk Verantwoord Datagebruik. In deze taskforce is de voorhoede van ondernemend Nederland op het gebied van datagebruik vertegenwoordigd. Het gaat om circa 35 partijen uit de financiële sector, telecom, energie, zakelijke dienstverlening, industrie/groothandel en de publieke sector. De taskforce wordt tijdens de KVK Data Summit gelanceerd en gaat daarna aan de slag met een aantal vraagstukken. Bezoekers van de summit kunnen hier gedurende de middag input voor leveren.

InfoPage