KVK genomineerd voor de Big Brother Award

Jaarlijkse prijs van privacy-organisatie Bits of Freedom voor de grootste privacyschender van het jaar.

6 december 2018 – Dit jaar zijn de Belastingdienst, Facebook en KVK genomineerd voor de Big Brother Award. Dat we blij zijn met deze nominatie zullen we niet zeggen, dat we het begrijpen wel. Privacy is een belangrijk thema, ook voor KVK. In het wettelijk openbare Handelsregister staan gegevens van ondernemers zodat iedereen kan checken met wie hij of zij zakendoet. De KVK is wettelijk verplicht om de gegevens aan iedereen te verstrekken die hierom vraagt. Het vervelende is dat deze gegevens vervolgens gebruikt worden voor allerlei doeleinden, bijvoorbeeld om ondernemers te benaderen met allerlei ongewenste aanbiedingen.

KVK werkt samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat hard aan oplossingen om ondernemers beter te beschermen. Uit onderzoek blijkt dat op dit moment 40% van de ondernemers veel hinder heeft van ongewenste verkooptelefoontjes. Daar staat tegenover dat 63% van de ondernemers het belangrijk vindt dat het telefoonnummer openbaar blijft.

Eerste stap

Het telefoonnummer is een wettelijk verplicht gegeven in het Handelsregister. Daarom kan het niet door KVK uit het register geschrapt worden. Wel is KVK aan het kijken of het uit bepaalde producten gehaald kan worden. Het telefoonnummer van natuurlijke personen (bij eenmanszaken, vof, maatschappen en cv’s) wordt vanaf het eerste kwartaal van 2019 uit het online adressenbestand gehaald. Dit bestand wordt voornamelijk gebruikt voor direct marketing doeleinden. Het is een eerste stap, maar het probleem is hiermee niet opgelost. Het telefoonnummer blijft te verkrijgen via het uittreksel, aangezien ook het telefoonnummer gebruikt wordt voor rechtszekerheidsdoeleinden.

Afschermen woonadressen

Ook is zeer recent een motie in de Tweede Kamer aangenomen waarin de regering wordt gevraagd woonadressen van natuurlijke personen standaard af te schermen in het Handelsregister. Deze woonadressen zijn dan alleen zichtbaar voor bijvoorbeeld deurwaarders en opsporingsinstanties. Het vestigingsadres blijft wel openbaar. Ondernemers kunnen zelf bepalen waar zij zich vestigen. Het vestigingsadres moet vindbaar zijn, omdat dit belangrijk is om te weten met wie je zakendoet en om bijvoorbeeld een aanmaning te kunnen sturen als er niet voldaan is aan een betalingsverplichting.

Data dilemma’s

KVK heeft te maken met verschillende dilemma’s rondom de openbaarheid van het Handelsregister en werkt hard aan oplossingen. Hoe kan bijvoorbeeld ongewenste benadering tegen worden gegaan zonder voor bij te gaan aan het doel van rechtszekerheid en wat ook haalbaar is binnen de wettelijke kaders? KVK vindt het belangrijk om oplossingen te vinden waar ondernemers achter staan en daarom vragen we iedereen met een goed idee om mee te denken. Deel je mening of mogelijke oplossing op www.kvk.nl/datadilemmas en denk mee over verschillende dilemma’s rondom de openbaarheid van het Handelsregister.

InfoPage