KvK in Jaarverslag 2017: waardering ondernemers neemt toe

9 mei 2018 – De Kamer van Koophandel (KvK) bereikte in 2017 bijna 1 miljoen ondernemers met één of meer van haar diensten. Dat is 55% procent van alle ondernemers. De overall waardering voor de KvK, die in 2014 uit een fusie van 14 organisaties ontstond, nam ook in 2017 weer toe. Dat staat in het Jaarverslag 2017 van de Kamer van Koophandel.

De nieuwe KvK, die in 2014 te maken had met een taakstelling van 35-40%, is op de goede weg. Dat schrijft onderzoeksbureau AEF over de nieuwe KvK in een evaluatie die eind 2017 in opdracht van het ministerie van EZK is uitgevoerd. AEF constateert dat de transitie goed is aangepakt. Er is een nieuwe KvK neergezet. Op basis van een consistente visie en consequente uitvoering daarvan is de opdracht die in de transitie besloten lag effectief gerealiseerd.
De KvK is verheugd over deze uitkomst van de evaluatie, maar vindt zelf dat de dienstverlening nog beter kan en dat ook nog meer ondernemers bereikt kunnen worden.

Makkelijk en veilig zakendoen

De KvK wil verder doorgroeien naar een hooggewaardeerde publieke dienstverlener in Nederland, die altijd en overal beschikbaar is om elk type ondernemer te helpen om makkelijk en veilig zaken te doen. Ze hanteert hierbij een strategie om zoveel mogelijk diensten digitaal en mobiel aan te bieden. De KvK wil het leven van ondernemers makkelijker maken. Online en fysieke startersdagen – ook voor kinderen – zijn een groot succes. Een digitale locatiescan, die samen met het CBS is ontwikkeld, maakt het makkelijker om een plek te kiezen voor de vestiging van een bedrijf. Het digitale platform AddVentured helpt kleine, innovatieve ondernemers om binnen te komen bij grote ondernemingen. Ook in samenwerkingsverbanden werkt de KvK aan toegankelijke dienstverlening: bijvoorbeeld aan Bruisende Binnensteden met VNO-NCW, MKB-Nederland, VNG, G32 en IPO, en in het programma nlgroeit met onder andere het ministerie van EZK, NLevator, het netwerk NL2025 en het Comité van Ondernemerschap en Financiering.

Miljoenen bezoeken

De digitale kanalen van de KvK (websites, digitale bijeenkomsten en webinars) kregen in 2017 bijna 28 miljoen bezoeken. Drie kwart miljoen telefoontjes handelde de KvK in 2017 af. 280.000 mensen bezochten de KvK-kantoren en 45.000 mensen namen deel aan bijeenkomsten in de regio. De vier digitale KvK-nieuwsbrieven hebben tezamen ruim een kwart miljoen abonnees.

Krimp

De KvK voerde haar werk in 2017 uit met bijna 1.500 fte. Dat zijn ruim 800 fte minder dan eind 2013. De komende jaren krimpt de KvK verder met circa 200 fte, doordat de registratie- en dienstverleningsprocessen verder worden gedigitaliseerd.  De KvK moet op grond van sociaal flankerend beleid van de rijksoverheid een forse financiële voorziening aanhouden voor personeel dat door de krimp van de organisatie moet afvloeien. Om de transitiekosten op te kunnen vangen is een bedrag van € 42,3 miljoen gereserveerd. Om dit personeel naar ander werk te begeleiden heeft de KvK een mobiliteitscentrum ingericht. De algemene reserve ad € 33,4 miljoen dient voor het afdekken van reguliere bedrijfsrisico’s.


Download het KvK Jaarverslag 2017

InfoPage