KVK introduceert nieuwe huisstijl in fases

7 september 2018 - De Kamer van Koophandel (KVK) introduceert een nieuwe huisstijl. Deze stijl sluit beter aan bij haar nieuwe, veel meer digitale werkwijze. De stijlaanpassing vindt gefaseerd in twee jaar plaats. Dat is goedkoper en duurzamer.

In 2014 fuseerden dertien regionale kamers van koophandel, de vereniging KVK en Syntens tot één landelijke werkende organisatie die als taak kreeg meer ondernemers te gaan bereiken met 35 tot 40% minder kosten. De nieuwe KVK bereikt inmiddels meer ondernemers en ze zijn gemiddeld tevredener over haar dienstverlening. Tijd dus om ook de twintig jaar oude huisstijl aan te passen aan de nieuwe werkwijze. Er is een nieuw logo dat bestaat uit de kapitale letters KVK, de kleurstelling is opvallender, waardoor meer mensen haar nog steeds verder vernieuwende digitale dienstverlening zullen opmerken.

Nieuwe stijl laat meer van KVK zien

KVK wil zoveel mogelijk ondernemers bereiken met haar informatie en advies over ondernemen. Volgens onderzoeksbureau AEF, dat eind 2017 in opdracht van het ministerie van EZK een evaluatie van de nieuwe KVK uitvoerde, is KVK op de goede weg. Volgens AEF is de opdracht om te vernieuwen effectief gerealiseerd “op basis van een consistente visie en consequente uitvoering daarvan”. KVK was verheugd over deze uitkomst, maar vindt zelf dat de dienstverlening nog beter kan en dat ook nog meer ondernemers bereikt kunnen worden. KVK biedt namelijk veel meer dan het Handelsregister en informatie voor startende ondernemers. Minder bekend is dat ondernemers ook bij haar terecht kunnen voor uitgebreide informatie over bijvoorbeeld innoveren, internationaal ondernemen, financiering en preventie tegen cybercriminaliteit. De nieuwe stijl maakt het gemakkelijker om juist ook die onbekendere onderwerpen onder de aandacht te brengen. De vernieuwde website laat dat al deels zien.

Verandering in fases

Omdat er veel komt kijken bij een nieuwe huisstijl, vernieuwt KVK haar stijl gefaseerd. De landelijke organisatie met negentien regionale kantoren heeft jaarlijks miljoenen contacten met ondernemers via haar digitale kanalen zoals de website, sociale media en digitale nieuwsberichten. De digitale kanalen zijn relatief snel aan te passen. Maar omdat ook nog steeds veel papier wordt gebruikt, is er bewust voor gekozen om de verandering geleidelijk door te voeren. Op die geleidelijke manier is de vernieuwing beter te organiseren en zijn de kosten lager. Ook is het duurzamer om eerst de oude voorraden op te maken.

Tijdelijk twee huisstijlen

Doordat KVK de stijl in twee jaar aanpast, blijft ook de oude huisstijl nog deels zichtbaar. Een deel van de website zoals de homepage is al vormgegeven in de nieuwe stijl. Dat geldt ook voor haar social mediakanalen en campagnes. Maar uittreksels, exportdocumenten, onze kantoren en (digitale) correspondentie en drukwerk verschijnen voorlopig nog in de oude stijl.

InfoPage