KVK Jaarverslag 2018: vernieuwing en digitalisering

24 juli 2019 - Het jaar 2018 stond voor KVK (Kamer van Koophandel) in het teken van vernieuwing en digitalisering, schrijft KVK in haar jaarverslag dat vandaag verschijnt. Zo is online inschrijven en muteren een stapje dichterbij gekomen en de regionale Startersdagen hebben een sterke online component gekregen. Ook is KVK.nl vernieuwd.

Verdere digitalisering van de dienstverlening

  • Het belangrijkste digitale distributiekanaal, KVK.nl met bijna 30 miljoen clicks in 2018, is vernieuwd en maakt de dienstverlening gemakkelijker toegankelijk.
  • Het digitaal inschrijven en muteren van gegevens in het Handelsregister is breder mogelijk gemaakt.
  • De regionale Startersdagen hebben een sterke online component gekregen, waardoor de waardering bij ondernemers is toegenomen.
  • De KVK Business Challenge koppelt langs digitale weg steeds meer klein mkb’ers aan de uitdagingen van grote ondernemingen, waardoor innovaties makkelijker tot stand komen.
  • Het online platform van nlgroeit biedt de ondernemer inzicht in het aanbod aan groeimiddelen. Denk daarbij aan opleidingen, trainingen, events en webinars.
  • Het online KVK International Business Platform brengt matches en connecties tot stand tussen ondernemers in binnen- en buitenland.

In dialoog

2018 was voor KVK ook het jaar waarin het thema ‘openbaarheid versus privacy’ hoog op de agenda stond. Een onderzoek naar hoe ondernemers de openbaarheid van het Handelsregister ervaren, leverde een genuanceerd beeld op. KVK is mede daarom in dialoog met ondernemers en andere stakeholders over dilemma’s met betrekking tot het thema ‘openbaarheid versus privacy’. In 2018 werd daarom de Data Summit georganiseerd door KVK. In de vorm van een taskforce waar verschillende publieke en private partijen bij aangesloten zijn wordt de dialoog over verantwoord datagebruik in 2019 voortgezet.

Nieuwe medewerkers

In 2018 nam het aantal vacatures bij KVK fors toe, ondanks het feit dat de organisatie als geheel in 2018 niet groeide en in 2019 gaat krimpen door verdergaande digitalisering. Deze digitalisering vraagt om andere medewerkers met competenties die schaars zijn in de huidige, competitieve arbeidsmarkt. KVK ontving 6.500 sollicitaties en nam 450 nieuwe medewerkers aan, 305 medewerkers stroomden door naar een andere functie en 432 medewerkers stroomden uit. KVK investeerde 3% van de totale loonsom in opleiding en ontwikkeling van personeel.

Financieel resultaat

KVK heeft in 2018 een positief operationeel resultaat van € 6,0 miljoen gerealiseerd. Dat is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan hogere opbrengsten door de stijging van het aantal inschrijvingen met 9% ten opzichte van 2017. Tegenover dit positieve resultaat staan de kosten van € 13,6 miljoen voor de transitie van KVK (transitieresultaat). Dit betreft met name de voorzieningen voor de uitstroom van 155 medewerkers via een vertrekregeling. Het uiteindelijke nettoresultaat van KVK bedraagt daardoor in 2018 € 7,6 miljoen negatief.

Download het jaarverslag 2018

InfoPage