KvK: meld eventuele onjuistheden in het Handelsregister

26 september 2017 - Hankie van Baasbank, lid van de raad van bestuur van de Kamer van Koophandel (KvK), heeft op 26 september in de uitzending van AVROTROS Opgelicht?! een oproep gedaan om eventuele onjuistheden in het Handelsregister door te geven aan de KvK (Meldingsformulier). Ook gaat de KvK met behulp van data-analyses op risico-adressen de kwaliteit van het Handelsregister verder verbeteren.

De KvK roept gebruikers van het Handelsregister op om eventuele onjuistheden in het Handelsregister aan haar door te geven. Jaarlijks krijgt de KvK circa 10.000 meldingen. De helft leidt tot verbeteringen in het register. Binnen 48 uur neemt de KvK een melding in behandeling. Afhankelijk van de complexiteit van de melding wordt het probleem binnen enkele dagen tot enkele maanden opgelost.

Verder gaat de KvK permanente data-analyses op risico-adressen uitvoeren. Het kan onder meer gaan om adressen waar de vestiging van een onderneming onwaarschijnlijk is en adressen waar veel en a-typische mutaties voorkomen.

Wat is het Handelsregister en hoe vaak wordt het gebruikt?

In het Handelsregister zitten 2,8 miljoen dossiers van bedrijven, verenigingen, stichtingen en andere instellingen. Je kunt erin zien of een bedrijf bestaat, wie er mag tekenen en wie er aansprakelijk is voor dat bedrijf. Van ieder bedrijf kun je heel veel gegevens vinden (er staan dus tientallen miljoenen gegevens in het Handelsregister), waaronder een bezoekadres. Je kunt zo dus altijd iemand aanspreken op de daden van een bedrijf. Dat zorgt voor rechtszekerheid.

Ieder jaar zijn er zo’n 1,8 miljoen mutaties in het Handelsregister en ruim 250.000 nieuwe inschrijvingen. Deze mutaties worden binnen 36 uur op de juiste wijze (99,8%) verwerkt. Voor een deel gaat dat automatisch omdat het Handelsregister direct is aangesloten op bijvoorbeeld de BRP (Basisregistratie Personen) en de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen). Er staan dus tientallen miljoenen gegevens in het Handelsregister.

Het Handelsregister bewijst z’n waarde en geniet een stijgende belangstelling. In de afgelopen 2 jaar is het gebruik met 8% gestegen. Afgelopen jaar werd het ruim 21 miljoen keer direct geraadpleegd door ondernemers en consumenten. Daarnaast gebruiken banken, verzekeraars en informatiebrokers de gegevens voor hun eigen dienstverlening.

Hoe komt het Handelsregister aan zijn gegevens en wie controleert dat?

Het overgrote deel van de gegevens in het Handelsregister is juist, omdat de meeste ondernemers hun opgaves op tijd en correct doorgeven. Als ze dat niet doen, is dat strafbaar (economisch delict). Economische delicten worden vervolgd door het OM of de Belastingdienst. Zo is dat wettelijk geregeld. De basisregel is dat een ondernemer een juiste opgave moet doen en de KvK checkt daarbij een aantal gegevens bij de registratie:

  • controle opgavebevoegdheid (inclusief identiteit) van de aangever en personen die bij een bedrijf worden ingeschreven. Hierbij geldt een fysieke legitimatieplicht met een geldig legitimatiebewijs. Als een notaris de opgave doet, controleert hij de identiteit;
  • controle juistheid opgave. Bij opgave van een bezoekadres dat afwijkt van het woonadres (dat wordt overgenomen uit de BRP), moet een huurovereenkomst of ander bewijsstuk worden overgelegd.
Voor een deel gaat dat automatisch omdat het Handelsregister direct is aangesloten op bijvoorbeeld de BRP (Basisregistratie Personen) en de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen).

Waarom gebruikt nog niet iedereen het Handelsregister om meer te weten te komen over bedrijven?

Wij zien een toenemend gebruik van het Handelsregister. We maken het bovendien gemakkelijker met de handige KvK App Handelsregister, waarmee iedereen 30 keer gratis het Handelsregister kan inzien. Dat kan sinds 1 juli. Een handige app voor op je telefoon.

Hoe kan het dat er in het Handelsregister staat "adres onbekend" en dat het bezoekadres niet klopt?

Het is goed om het Handelsregister te raadplegen. Dan kun je zien dat een adres soms onbekend is. De KvK ontvangt haar woonadressen direct van de gemeentes. Dat gaat automatisch. ‘Adres onbekend’ kan voorkomen als iemand naar het buitenland verhuist en het bij die gemeente niet bekend is waarheen. Ook kan het voorkomen dat iemand spoorloos is verdwenen. Dan komt er in de BRP te staan: ‘adres onbekend’. Dat staat dan automatisch ook in het Handelsregister. Als het woonadres gelijk is aan het bezoekadres, is de kans aanwezig dat ook het bezoekadres niet meer juist is. De KvK probeert dan het juiste adres te achterhalen, maar anders dan bij het woonadres is en blijft het altijd de verantwoordelijkheid van de ondernemer om binnen 7 dagen zijn nieuwe bezoekadres op te geven! Als hij dat niet doet, is dat een delict!

Kan de KvK in het Handelsregister opnemen dat iemand eerder failliet is gegaan?

Het is heel vervelend als je slachtoffer wordt van iemand die heel vaak betrokken is geweest bij bedrijven die failliet zijn gegaan. Maar het Handelsregister is een bedrijvenregister waar gezocht kan worden op bedrijven en niet op personen. Dat is een politieke keuze. De wetgever heeft hier - met de Wet Bescherming Persoonsgegevens in het achterhoofd - een afweging gemaakt in het voordeel van de privacy van de ingeschreven personen tegenover de openbaarheid. Het is daarom bij wet (Handelsregisterwet) verboden om te zoeken op personen in het Handelsregister. Zoeken op personen is alleen toegestaan voor een aantal overheidspartijen met zwaardere belangen, zoals het OM, de Belastingdienst, gemeenten en het UWV.

Wat doet de KvK verder met de resultaten van haar controles?

  • De KvK geeft signalen door aan de Belastingdienst van schijnzelfstandigheid en katvangers en andere zaken die niet goed lijken te zijn.
  • De KvK schrapt inactieve ondernemingen. In 2016 hebben we bijvoorbeeld mede op aangeven van de Belastingdienst ruim 24.000 inactieve ondernemingen uitgeschreven uit het Handelsregister.
  • Ook ontbindt de Kamer van Koophandel jaarlijks ca 4.000 inactieve rechtspersonen die niet meer aan hun administratieve verplichtingen voldoen. Denk aan rechtspersonen die geen jaarstukken deponeren, geen aangifte vennootschapsbelasting doen bij de Belastingdienst en/of niet meer bereikbaar zijn.
InfoPage