KVK opent loket klimaat en duurzaamheid

17 december 2019 - KVK heeft dinsdag 17 december het Loket klimaat en duurzaamheid geopend voor ondernemers. Bij dit loket kunnen ondernemers terecht met al hun duurzame vragen. Het nieuwe loket is onderdeel van het KVK Adviesteam, dat ondersteuning aan ondernemers biedt op het thema duurzaamheid. Heb je vragen op het gebied van klimaat en duurzaamheid? Stel ze dan aan het KVK Adviesteam via 0800 2117.

Ondernemers worden de komende jaren voor stevige uitdagingen gesteld op het gebied van klimaat en duurzaamheid. Met name het MKB heeft daarom behoefte aan concreet advies. Voor het MKB heeft het loket praktische tips, stappenplannen en tools om mee aan de slag te gaan. Want voor ondernemers uit het MKB is er veel nieuwe wetgeving te verwachten met betrekking tot duurzaamheid en klimaat. Die aanpassingen kunnen grote gevolgen hebben voor businessmodellen van ondernemers.

KVK werkt voor ondernemers

Daarom geeft KVK informatie, voorlichting en advies op het gebied van klimaat en duurzaamheid. Wij kunnen ondernemers bewust maken van de noodzaak tot verduurzamen en ondernemers helpen door duidelijk en concreet te maken wat haalbare stappen zijn. Met de introductie van het nieuwe Loket klimaat en duurzaamheid van het KVK Adviesteam laten wij ondernemers weten dat zij met al hun duurzame ondernemersvragen bij ons terecht kunnen. De introductie van het loket geven we vorm met een radiocampagne van 17 tot en met 29 december.

Interview met CEO Zuiderwijk in Algemeen Dagblad

Zuiderwijk ziet ook duurzaamheid meer en meer op de ondernemersagenda komen. "Daarom zijn we ook gestart met het ‘Loket klimaat en duurzaamheid’. Hier kan de ondernemer terecht met vragen over de laatste stand van zaken met betrekking tot het klimaatbeleid en vooral ‘wat’ dat voor hen in praktische zin betekent om morgen te moeten doen. Hoe en waar liggen praktisch gezien de beste mogelijkheden om hun type bedrijf te verduurzamen. We zien de aandacht en voorbeelden van verduurzaming ook terug in onze jaarlijkse Innovatie Top 100. Winnaar Physee alleen al, met hun ontwikkeling van een PowerWindow, een raam dat dankzij geïntegreerde zonnecellen stroom kan opwekken, maar ook met sensoren het klimaat binnenshuis kan sturen, fantastisch!”

Alle informatie over het loket vind je op de overzichtspagina KVK.nl/loketklimaatenduurzaamheid. En je kunt uiteraard bellen met het KVK Adviesteam op 0800 2117.

InfoPage