KVK publiceert het boek 'Casus KVK, transformatie van een instituut'

Boek 'Casus KVK'toont de strijd om betere dienstverlening aan ondernemers

19 december 2018 - Het was een grote opgave. Een bezuiniging van 80 miljoen euro op jaarbasis. Het laten afvloeien van bijna 1.000 mensen. Met minder medewerkers meer ondernemers gaan bereiken en die ondernemers ook tevredener maken over de dienstverlening. Dat waren de opdrachten die Claudia Zuiderwijk als KVK-bestuursvoorzitter meekreeg. Op 1 januari 2014 begon een nieuwe, centraal aangestuurde, landelijk werkende Kamer van Koophandel: het was een fusie van twaalf oude regionale Kamers van Koophandel en hun vereniging, en innovatienetwerk Syntens.

Het boek Casus KVK geeft een inkijk in de enerverende strijd, die daaraan voorafging, tussen de KVK’s, met de werkgeversorganisaties en het departement om de dienstverlening aan ondernemers te verbeteren. Het boek laat zien hoe de Kamer van Koophandel zichzelf opnieuw moest uitvinden. De externe evaluatie in 2017 was positief: de transitiedoelen zijn voor een groot deel gehaald. Maar ze laat ook zien dat het werk nog niet klaar is.

Onder andere voorzitter VNO-NCW Hans de Boer, PvdA-prominent Wim Meijer en ondernemer en voormalig KVK-bestuurder Frans Lavooij vertellen over hun pogingen om de oude, veelal rijke regionale Kamers van Koophandel te vernieuwen en hun teleurstelling over de onmogelijkheid om de regionale bestuurders mee te krijgen. Voor Maxime Verhagen was het na zijn aantreden in 2010 als minister van EZ duidelijk: “Ik had een regeerakkoord uit te voeren waarin stond dat er een majeure verandering bij de KVK doorgevoerd moest worden. Er moest voor eens en voor altijd schoon schip gemaakt worden.”
Huidig bestuursvoorzitter Claudia Zuiderwijk vertelt in het boek hoe ze aan de slag ging om de nieuwe organisatie, ondanks de grote weerstand van de oude Kamers van Koophandel, op te bouwen.

Het boek Casus KVK is op initiatief van de raad van bestuur van de KVK geschreven. Er leven in de nieuwe organisatie, met inmiddels veel nieuwe medewerkers, vragen over wat er aan deze vernieuwde en compactere organisatie voorafging en waarom deze nieuwe organisatie is ontstaan. Het is ook een verhaal over de complexiteit van verandering in de publieke sector. Daarbij zijn interessante lessen uit deze casus te trekken.

Voor het boek heeft KVK-bestuurssecretaris Jan Hoogkamer interviews gehouden met verschillende hoofdrolspelers, die hun eigen kijk hebben op of en wat er veranderd moest worden. Hij is daarbij geholpen door freelance bedrijfsjournalist Sander Grip.

Claudia Zuiderwijk met Hans de Boer en Jacco Vonhof bij presentatie van het boek `Casus KVK’
Claudia Zuiderwijk met Hans de Boer en Jacco Vonhof bij presentatie van het boek `Casus KVK’
InfoPage