KvK-regeling vertegenwoordigers waterschap gewijzigd i.v.m ontbreken procedure bij fusie

13 april 2015 - Een waterschap is een functioneel bestuurslichaam dat belast is met de vervulling van specifieke (waterstaatkundige) taken die iedereen raken.

Het bestuur van de waterschappen wordt grotendeels via verkiezingen door burgers gekozen. Daarnaast neemt ook een aantal vertegenwoordigers van het bedrijfsleven plaats in het waterschapsbestuur. Het benoemend van deze vertegenwoordigers, is een wettelijke taak van de KvK.

Procedure bij fusie toegevoegd aan regeling

Voor de selectie en benoeming van vertegenwoordigers in het waterschapsbestuur, hanteert de KvK een regeling: ‘Regeling omtrent de selectie en benoeming van vertegenwoordigers van de categorie Bedrijven in het algemeen bestuur van een waterschap door de Kamer van Koophandel’. Deze Regeling voorziet niet in de procedure, die gevolgd dient te worden bij het benoemen van bestuurders of het aanwijzen van reserve kandidaten bij een (nieuw) in te stellen waterschap na fusie. Daarom is op 13 april 2015 de bestaande regeling gewijzigd en vastgesteld door de Kamer van Koophandel.

U kunt de gewijzigde regeling hier downloaden (Deze download is niet meer beschikbaar).

InfoPage