KvK spant rechtszaak aan om deel ontslagvergoeding terug te halen

12 november 2015 - De nieuwe, landelijk werkende Kamer van Koophandel, die op 1 januari 2014 is ontstaan, heeft een rechtszaak aangespannen tegen een besluit uit 2013 van de voormalige, zelfstandige Kamer van Koophandel Gooi-, Eem en Flevoland om een vertrekkende directeur een te hoge ontslagvergoeding te betalen. De vroegere KvK Gooi-, Eem- en Flevoland betaalde een vergoeding van 207.500 euro terwijl op basis van de Wet Normering Topinkomens 75.000 euro het maximum was. Het te hoge bedrag van 132.500 euro vordert de Kamer van Koophandel terug.

Hoger beroep

Tot en met 2013 waren er in Nederland twaalf Kamers van Koophandel. Dat waren zelfstandige bestuursorganen met een eigen bestuur, eigen directie en eigen verantwoordingsplicht. Deze zijn per 31 december 2013 opgeheven. De nieuwe Kamer van Koophandel is rechtsopvolger van de vroegere Kamers van Koophandel. De nieuwe Kamer van Koophandel was daardoor verantwoordelijk voor de indiening van de jaarrekeningen over 2013 van de voormalige organisaties. Zodra de nieuwe Kamer van Koophandel begin 2014 constateerde dat de ontslagvergoeding van voormalige directeur niet conform de Wet Normering Topinkomens was, heeft ze begin 2014 de ontslagvergoeding direct juridisch  aangevochten en een terugvorderingsactie ingesteld voor het te hoge bedrag. De kantonrechter heeft de vordering in eerste aanleg afgewezen. De nieuwe KvK is daarna direct in hoger beroep gegaan. De zaak is nog onder de rechter.

InfoPage