KvK: verbeteren van tegengaan ongewenste benadering van ondernemers

20 mei 2017 - Veel ondernemers klagen dat ze ongevraagd worden lastiggevallen door belacties en reclamemailings van bedrijven. De KvK heeft begrip voor die klachten. Klagers wijzen al snel naar de KvK, omdat de mailings en belacties vaak beginnen na de inschrijving in het KvK-Handelsregister. Soms ondanks het feit dat een bedrijf de non-mailing-indicator (NMI)* heeft aangevinkt bij de KvK. Een ondernemer denkt dan dat hij geen last zal hebben van mailings en belacties. Maar de praktijk blijkt vaak anders te zijn.

De KvK wil de onduidelijkheid over het niet benaderen op drie manieren tegengaan.

  1. Door het eigen NMI-instrument meer bekendheid te geven en klantvriendelijker in te zetten. Zo worden inmiddels bij een inschrijvingsgesprek de mogelijkheden en beperkingen van de NMI expliciet aan de orde gesteld (o.a. via een aparte NMI-flyer).
  2. Startende ondernemers te wijzen op andere mogelijkheden om niet te worden benaderd, o.a. via de Wet op de Telecommunicatie.
  3. Samen met andere betrokken partijen na te gaan hoe de huidige versnippering bij deze maatregelen kan worden tegengaan.

Het Handelsregister beoogt een betrouwbaar handelsverkeer te bevorderen. Daartoe is openbaarheid van groot belang. Onafhankelijke informatie kan door iedereen worden opgevraagd. Als gevolg van de toenemende digitalisering en andere snelle technologische ontwikkelingen worden burgers en bedrijven steeds meer integraal gekend (onder meer door websites van bedrijven te ‘scrapen’) en op basis van op data gebaseerde profielen benaderd. Die benadering vindt via steeds meer kanalen plaats, zoals bellen, mailen, social media, brievenbuspost, bezoek aan bedrijf. Het is gewenst als bedrijven íntegraal voor alle middelen en kanalen gemakkelijk kunnen aangeven waarmee, waarvoor en door wie ze benaderd willen worden. Daarbij gaat het om het vinden van een juiste balans tussen openheid en privacy.

Overigens is er bij de financiering van het Handelsregister voor gekozen om niet de belastingbetaler geheel te laten betalen maar ook de gebruiker. Voor informatie uit het Handelsregister worden kostendekkende tarieven gevraagd. De KvK heeft geen winstoogmerk.

*De NMI kan men bij inschrijving aanvinken om geen reclame per huisbezoeken en fysieke post te ontvangen.

InfoPage