KvK verwacht meer dan kwart miljoen downloads van vernieuwd Geldboek voor Ondernemers

5 april 2018 - Vandaag verschijnt online de 11de, uitgebreide editie van het Geldboek voor Ondernemers. Het boek biedt ondernemers meer grip op hun geldzaken. Nieuw in deze editie zijn hoofdstukken over pensioenen, verzekeren en kredietregistratie. De Kamer van Koophandel (KvK) verwacht meer dan een kwart miljoen downloads van dit gratis online boek. Het aantal downloads groeide van 90.000 in 2016 naar 220.000 in 2017.

Het boek helpt (ook startende) ondernemers beter gefundeerde keuzes te maken in financiële kwesties en biedt informatie over bijvoorbeeld verschillende vormen van financieren, belastingen, administratie, oplossingen voor problemen met geld, inkomensondersteunende maatregelen, pensioenen en verzekeren.

Uit onderzoek van de KvK in 2016 blijkt dat de helft van alle ondernemers in Nederland onzeker is over hun financiële kennis. Ruim de helft van de zzp’ers (52%) en bijna twee derde van de mkb’ers (62%) geeft aan in de drie daaraan voorafgaande jaren geconfronteerd te zijn met een ongewenste financiële situatie. Toch betrekken ruim vier op de tien ondernemers niemand bij hun financiën en administratie. Peter Bargon, KvK-directeur voor zzp en klein mkb: “Het Geldboek helpt ondernemers om zicht te krijgen op hun financiën. Uit onderzoek blijkt namelijk dat ondernemers mét kennis van geldzaken beter presteren dan ondernemers die daaraan twijfelen.”

Gezamenlijke uitgave

Het Geldboek voor Ondernemers is een gezamenlijke uitgave van KvK, Nibud, Zuidweg & Partners, Verbond van Verzekeraars, Pensioenfederatie en Stichting BKR. Deze organisaties hechten – ieder vanuit hun eigen maatschappelijke rol - veel waarde aan het verbeteren van financiële kennis en inzicht bij ondernemers.

De nieuwe editie 2018 van het Geldboek voor Ondernemers is gratis te downloaden.

InfoPage