Logistieke sector Noord-Nederland in zwaar weer

24 april 2014 - Het logistieke bedrijfsleven lijkt een opgaande lijn in te zetten. De cijfers over het 1e kwartaal van 2014 laten vooral ten opzichte van een jaar geleden een verbetering zien. In Noord-Nederland (Friesland en Groningen) blijven de bedrijven in deze sector over de gehele linie achter. De logistieke sector lijkt hier een structureel probleem te hebben. Maar ook elders in het land hebben bedrijven in deze sector het nog moeilijk. Om het hoofd boven water te houden snijden veel bedrijven in hun kosten. Met name het personeel lijkt hier de dupe van te worden. Resultaat is een oplopende werkloosheid van mensen met een logistiek beroep. Dit alles blijkt uit de monitor Logistiek (regionale benchmark) over het 1e kwartaal van de Kamer van Koophandel.
InfoPage