Meer nieuwe ondernemers uit Syrië en Irak

Een vijfde van de startende zzp’ers en mkb’ers is niet in Nederland geboren

19 januari 2016 - Ruim een vijfde van de startende zzp’ers en startende mkb’ers is niet in Nederland geboren. Opvallende stijgers in 2015 ten opzichte van 2014 zijn nieuwe ondernemers uit Syrië (plus 23%) en Irak (plus 20%). Dit blijkt uit het ‘Bedrijfsleven 2015 - Jaaroverzicht Ondernemend Nederland’, dat de Kamer van Koophandel (KvK) vandaag publiceert.

Steeds meer starters niet in Nederland geboren

Omdat steeds meer starters niet in Nederland zijn geboren, groeit het aantal buitenlandse ondernemers in Nederland niet alleen relatief, maar ook absoluut: van 19,9% van de zzp’ers in 2011 (17.340) naar 21% in 2015 (22.953) en van 20,1% van de mkb’ers (3.624) in 2011 naar 21,1% in 2015 (4.247).

  • Van de 22.953 startende zzp’ers, die in het buitenland geboren zijn, bestaat de top 3 uit Polen (10%), Turken (9%) en Surinamers (7%).
  • Van de 4.247 startende mkb’ers, die niet in Nederland geboren zijn, bestaat de top 3 uit Turken (14%), Chinezen (8%) en Marokkanen 6%.
Bij de starters vallen de stijgers uit Syrië en Irak op:
  • het aantal Syrische starters was in 2015 208. Dat is 23 procent meer dan in 2014 toen 160 nieuwe ondernemers zich inschreven. Naast het aantal starters is er ook altijd een aantal ondernemers dat stopt. Per saldo komt het aantal Syrische ondernemers eind 2015 uit op 947;
  • het aantal Irakese starters was in 2015 834. Dat is 20 procent meer dan in 2014 toen 697 nieuwe ondernemers zich inschreven. Naast het aantal starters is er ook altijd een aantal ondernemers dat stopt. Per saldo komt het aantal Irakese ondernemers eind 2015 uit op 3.774.

Irakezen en Syriërs ondernemen vooral in de sectoren detailhandel, horeca, logistiek en zakelijke dienstverlening. Verder valt op dat relatief veel vertalers en tolken beginnen als ondernemer en dat relatief veel Irakese en Syrische vrouwen een tandartsenpraktijk beginnen. Verder stijgt het aantal in Polen, Rusland en Brazilië geboren ondernemers snel: Polen (+13% in 2015) van 10.683 in 2014 naar 12.088 in 2015, Russen (+11%) van 4.924 naar 5.442, en Brazilianen (+14%) van 1.411 naar 1.612.

Gemiddelde leeftijd ondernemers

De gemiddelde leeftijd van de ondernemers stijgt in de loop der jaren. Lag het gemiddelde in 2010 nog op 45,2 jaar, eind 2015 was dat 46 jaar. De gemiddelde leeftijd komt eind 2015 uit op:

  • 45,4 jaar voor de zzp’er,
  • 45,5 jaar voor de parttimer,
  • 47,6 jaar voor de mkb’er.

De gemiddelde leeftijd van de starter schommelde de afgelopen vijf jaren tussen 37,0 jaar en 37,6 jaar. In 2015 was de gemiddelde leeftijd van een starter weer 37,0 jaar.

Man-vrouwverdeling

In de bouw zijn overwegend mannen actief (95%). In de zorg zijn vrouwelijke ondernemers het sterkst vertegenwoordigd (70%). In alle overige sectoren zijn meer mannen dan vrouwen actief.

Het aantal vrouwelijke ondernemers groeit zowel absoluut als relatief: van 31,9% van het totaal aantal ondernemers begin 2010 (355.679 ondernemers) naar 35,1% per 1 januari 2016 (519.613 vrouwelijke ondernemers). Vooral bij parttime ondernemers neemt het aantal vrouwen toe: de verhouding man/vrouw ligt hier op 60/40. Deze verhouding zal nog verder naar elkaar toegroeien omdat sinds 2010 ongeveer 43% van de parttime starters vrouw is. De groei van het aantal vrouwelijke ondernemers zit vooral in de sectoren gezondheid en zakelijke diensten.

Bij 65+ ondernemers is de verhouding man/vrouw 77/23. De belangrijkste sectoren voor die groep zijn de zakelijke dienstverlening (30%), detailhandel (9%) en de landbouw (9%).

Ondernemingen in Nederland, jaaroverzicht 2015

Het rapport Bedrijfsleven 2015 -Jaaroverzicht Ondernemend Nederland is hier te downloaden. Er staan uitgebreidere analyses over de stand van de bedrijvigheid in Nederland, onder meer met overzichten per sector en provincie.

InfoPage