Meer starters en minder faillissementen eerste helft 2014

1 juli 2014 - Toename starters vooral in gezondheid en welzijn.

In het 1e halfjaar van 2014 zijn er 92.991 nieuwe vestigingen (inclusief nevenvestigingen) geregistreerd tegenover 94.172 in 2013, een afname van zo’n 1.181 bedrijven. Het aantal gestarte ondernemers is in het eerste halfjaar toegenomen met 1,5%.

Het aandeel failliet verklaarde ondernemingen is in de 1e helft van 2014 met 20% afgenomen ten opzichte van datzelfde kwartaal in 2013. Deze ontwikkelingen wijzen op een positieve ontwikkeling van de economie.

Vooral de sectoren gezondheid en welzijn laten in de afgelopen maanden een toename van het aantal starters zien. Veel van hen zijn zzp-er. In 2013 waren voornamelijk de sectoren cultuur en recreatie populair bij starters. De mkb-ondernemer die start in de horeca kiest vooral voor een restaurant of cafetaria.

Het groeisaldo (het aantal starters minus het aantal stoppers) is het hoogst in de provincie Noord-Holland: daar zijn 23% meer bedrijven gestart dan gestopt. Zeeland heeft het laagste groeisaldo, namelijk 1%. Van de starters is ⅓ vrouw, de gemiddelde leeftijd van starters ligt tussen de 45-49 jaar. Vrouwelijke starters richten zich vooral op de algemene dienstverlening (zorg, kinderopvang, etc.) en mannelijke starters zijn sterker gericht op facilitaire dienstverlening (consultancy, ICT, etc.).

PeriodeStartGestoptwaarvan failliet
Q1 201351.79834.8902.062
Q2 201342.37426.7302.246
1e helft 201394.17261.6204.308
Q1 201452.59434.7761.803
Q2 201440.39723.3811.625
1e helft 201492.99158.1573.428
InfoPage