Meer starters in 2013

7 januari 2014 - In 2013 zijn in Nederland bijna 150.263 personen een onderneming gestart. Dit zijn er 16.998 meer dan in 2012, een toename van 13%. Dat blijkt uit het Startersprofiel 2013 van de KvK.

Het aantal starters binnen de dienstensector blijft onverminderd hoog, in 2007 was 46% procent van alle startende ondernemers actief binnen deze sector, in 2013 is dat 63%. De bouwsector is goed voor 9%van de starters. Desalniettemin is deze sector de laatste jaren gehalveerd. Het aandeel lag vijf jaar geleden nog op 20%.

Het aandeel vrouwelijke ondernemers onder starters neemt in 2013 weer iets af, waar het een aantal jaren stabiel was. Inmiddels is 1/3 van de startende ondernemers vrouw. De gemiddelde leeftijd van de startende ondernemer is 38 jaar, deze is vrijwel gelijk gebleven aan 2007.

Het aandeel zzp’ers binnen de totale groep starters is vanaf 2005 flink gestegen, waar in 2005 nog 84 procent van de starters als zzp’ers kon worden aangemerkt is dit in 2013 gestegen tot 94 procent.

Onder de buitenlandse starters is het aantal van oorsprong Turkse en Marokkaanse starters het opvallendst. Spectaculair is de hoge percentuele stijging van Chinezen.

InfoPage