Minder starters, stoppers en faillissementen in januari 2016

Explosieve groei starters in de taxibranche in januari

4 februari 2016 - Het aantal inschrijvingen als taxibedrijf is in januari 2016 explosief gegroeid: 1.577% meer zzp’ers schreven zich in en 181% meer mkb’ers dan in januari 2015. De oorzaak is een wijziging van de taxiwet per 1 januari. Dat blijkt uit de KvK Bedrijvendynamiek over januari 2016. Verder staat in de bedrijvendynamiek dat in januari 2016 minder (5%) nieuwe bedrijven zijn opgericht, minder (5%) bedrijven zijn gestopt en minder (21%) bedrijven failliet zijn gegaan dan in dezelfde maand een jaar eerder.

Download kaart voor het aantal startende vestigingen in de activiteit: "vervoer per taxi"

Start

In januari 2016 startten in totaal 19.073 bedrijven tegenover 20.182 in januari 2015. Het totaalaantal inschrijvingen neemt daarmee met 5% af ten opzichte van januari 2015. Zzp’ers zijn de grootste groep starters met 12.084 inschrijvingen. Daarnaast schreven zich 1.956 mkb-bedrijven in. De daling van het aantal inschrijvingen tekent zich in vrijwel alle provincies af, het sterkst in Limburg (-21%). Twee provincies zijn hierop een uitzondering: Noord-Holland (+10%) en Groningen (+1%).

In absolute aantallen is de zakelijke dienstverlening voor zzp’ers nog steeds de populairste sector om te starten. Relatief groeide de sector logistiek hard. De oorzaak is het veel grotere aantal inschrijvingen van taxibedrijven in januari 2016 ten opzichte van januari 2015: 654 zzp’ers schreven zich in (in januari 2015 39) en 45 mkb’ers (in januari 2015 16), een stijging van 1.577% respectievelijk 181%.

In de zorg is sprake van een daling met 47% van het aantal inschrijvingen in januari 2016 ten opzichte van januari 2015. De oorzaak hiervan is dat zich in januari 2015 veel medisch specialisten inschreven op grond van gewijzigde regelgeving.

Stoppers en faillissementen

Naast de daling van het aantal starters staat een daling van het aantal bedrijven dat stopt (-5%) en failliet verklaard wordt (-21%). De daling van het aantal stoppers doet zich in vrijwel alle provincies voor. Het aantal faillissementen in januari (403) daalt met 21% ten opzichte van januari 2015. Het percentage per provincie verschilt. Zuid-Holland springt er met het hoge aantal van 114 faillissementen uit. Dat is 27% meer dan in januari vorig jaar.

Handelsregister totaal

In totaal staan 1 februari 1.782.289 vestigingen ingeschreven in het Handelsregister. Het gaat om 932.635 zzp’ers , 426.424 parttime ondernemingen, 421.801 midden- en kleinbedrijven (2-249 fte) en 1.429 grootbedrijven (meer dan 250 fte).

Download de 'Bedrijvendynamiek januari 2016 (pdf)

InfoPage