Minder starters, stoppers en faillissementen

KvK Bedrijvendynamiek over oktober 2015: Minder starters, stoppers en faillissementen

3 november 2015 - In oktober 2015 zijn er 3 procent minder bedrijven gestart, 8 procent minder bedrijven gestopt en minder faillietverklaringen dan in dezelfde periode vorig jaar. Er is nog steeds sprake van groei van het aantal bedrijven in Nederland. Per saldo groeide het aantal bedrijven in Nederland naar 1.773.744, dat is 0,4% meer dan in oktober 2014. Toen stonden 1.766.431 bedrijven ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Dit blijkt uit de KvK Bedrijvendynamiek over de maand oktober 2015, die vandaag verschijnt.

Bedrijvenstand

Van alle bedrijven die staan ingeschreven in het Handelsregister, is 924.993 zzp’er , 424.544 parttime ondernemer (die minder dan 15 uur werkt in zijn bedrijf) en 422.779 mkb’er. Verder staan 1.428 grootbedrijven ingeschreven. Grootbedrijven hebben meer dan 250 werknemers in dienst. Het totaal aantal zzp’ers groeit ongeveer 5 procent per jaar. Bij het mkb is de groei van het aantal bedrijven lager dan bij de zzp’ers: 0,3 procent per jaar.

Starters

In de afgelopen maand schreven 9.843 nieuwe zzp’ers zich in. Vorig jaar waren dat er 10.004 in oktober. De meeste zzp’ers beginnen in de zakelijke dienstverlening (3 procent meer dan in oktober vorig jaar), de bouw (1 procent minder dan in oktober vorig jaar) en de gezondheidszorg (6 procent meer dan in oktober vorig jaar). In oktober 2015 schreven 1.597 nieuwe mkb’ers zich in tegen 1.747 nieuwe ondernemingen in dezelfde maand van 2014. De belangrijkste sectoren waarin bedrijven zich inschrijven zijn de horeca (17 procent meer dan in oktober vorig jaar), de zakelijke dienstverlening (2 procent minder dan vorig jaar) en de detailhandel (6 procent minder dan in oktober 2014).

Stoppers en faillietverklaringen

In oktober 2015 lieten 7.539 bedrijven zich uitschrijven uit het Handelsregister. Het ging om 4.067 zzp’ers, 2.102 parttime ondernemers en 1.370 mkb’ers. De stoppers zitten vooral in sectoren waarin ook het meest gestart wordt, zoals de zakelijke dienstverlening en de detailhandel. Het aantal faillietverklaringen is 54 procent lager dan vorig jaar. Dit jaar gingen in oktober 364 bedrijven failliet. Een jaar eerder ging het nog om 787 bedrijven. Hierbij moet echter worden aangetekend dat het aantal faillietverklaringen in oktober 2014 een plotselinge piek vertoonde. Het gemiddeld aantal faillietverklaringen per maand schommelde in 2014 rond de 500. In 2015 ligt het gemiddelde rond de 400.

Voor meer informatie: Ursul Schaap, 06 467 480 94, pers@kvk.nl

KvK Bedrijvendynamiek oktober 2015

InfoPage