Nederlandse ondernemers beoordelen EU-lidmaatschap vooral op direct voordeel

26 januari 2015 - Dat blijkt uit recent wetenschappelijk onderzoek naar de EU-attitudes van Nederlandse ondernemers. Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van resultaten van het ondernemerspanel van de Kamer van Koophandel onder 3.200 ondernemers.

Centrale vraag in het onderzoek was wat ondernemers drijft Europese integratie te steunen. Er werd ondernemers o.a. gevraagd naar evaluatie van de economische situatie, persoonlijk en nationaal voordeel, vertrouwen in Europese instituties, kennis over Europa en interesse in (Europese) politiek. Naast het feit dat ondernemers het Nederlands EU-lidmaatschap vooral beoordelen op basis van profijt voor Nederland en henzelf, blijkt ook dat ze positiever zijn dan Nederlanders in het algemeen (72% van de ondernemers vind het EU-lidmaatschap van Nederland een goede zaak t.o.v. 63,2% van de totale bevolking).

Onderzoeker Remco de Bruijn: “Ondernemers zijn zich meer bewust van het voordeel dat het Nederlands EU lidmaatschap oplevert. Hierdoor zijn ze positiever over het Nederlands EU lidmaatschap dan burgers in het algemeen”.

Als belangrijkste voordelen van het EU-lidmaatschap noemen ondernemers het vrije verkeer, de euro en vrede en veiligheid. Als nadelen noemen ze geldverspilling, de instroom van buitenlandse werknemers en de economische crisis. Dit is het eerste grootschalige onderzoek dat zich specifiek op de EU attitudes van Nederlandse ondernemers richt.

De belangrijkste resultaten

  • Direct profijt van EU lidmaatschap is de belangrijkste factor waarop ondernemers het Nederlands EU lidmaatschap goed- of afkeuren;
  • Ondernemers zijn positiever over het EU lidmaatschap dan burgers in het algemeen (de algemene bevolking). Dit lijkt te komen doordat zij vinden dat zij meer profijt ondervinden van het EU lidmaatschap;
  • Hoger opgeleide ondernemers zijn positiever over het EU lidmaatschap van Nederland dan lager opgeleide;
  • Het zakendoen met andere EU landen heeft een positief effect op de EU houding van ondernemers;
  • Ondernemers evalueren EU lidmaatschap ook op basis van het vertrouwen dat zij hebben in Europese instituties en hun tevredenheid over de werking van de Europese democratie.

Remco de Bruijn, werkzaam bij de KvK, heeft het onderzoek uitgevoerd als onderdeel van een EU masterstudie aan de Universiteit Leiden.

Download studie "EU attitudes of business owners: What drives Dutch entrepreneurs to support European integration?".

InfoPage