Nieuwe online service voor zelf deponeren van de jaarrekening

2 april 2014 - Ondernemers die zelf hun jaarrekening bij de Kamer van Koophandel deponeren kunnen vanaf nu gebruikmaken van de online service ‘Zelf deponeren jaarrekening’ op www.kvk.nl/zelfdeponeren. Ondernemers voeren heel eenvoudig zelf hun jaarrekening in en het versturen gaat snel en veilig.

De Kamer van Koophandel heeft de online service speciaal ontwikkeld voor ondernemers met bv’s in de kleine bedrijfsklasse die zelf hun jaarrekening deponeren. John Sloof van de Kamer van Koophandel legt uit: “Nu deponeert de ondernemer de jaarrekening vaak nog op papier, maar hij wil sneller en digitaal kunnen deponeren. En daar bieden wij nu een oplossing voor. Voordeel is ook dat de ondernemer direct een bevestiging van zijn deponering ontvangt. Om toegang te krijgen tot de online service kunnen ondernemers gebruikmaken van hun toegangscode voor www.kvk.nl en dit kan ook via eHerkenning, de digitale sleutel voor meerdere overheidsinstanties. Wij raden ondernemers aan om over te stappen op de online service, zeker omdat het vanaf boekjaar 2016 volgens de wet verplicht wordt om digitaal te deponeren.”

Via intermediair

Een ondernemer kan er ook voor kiezen om het opstellen en het versturen van de jaarrekening uit te besteden aan een financieel intermediair. Die maakt gebruik van Standard Business Reporting (SBR) voor het deponeren van jaarrekeningen. SBR is een systematiek waarmee de intermediair financiële rapportages kan aanleveren aan onder meer de Belastingdienst, KvK, CBS en verschillende banken. John Sloof vertelt: “SBR heeft als voordeel dat men vanuit één systematiek bij verschillende partijen kan aanleveren. Dit betekent dus geen dubbele invoer meer, minder kans op fouten en snel en veilig versturen.” De Kamer van Koophandel adviseert ondernemers om samen met hun intermediair een keuze te maken: de jaarrekening zelf digitaal deponeren of dat door de intermediair te laten doen. “Maak altijd een afweging tussen tijd, gemak en kosten.“

Nieuwe Kamer van Koophandel

Onder andere bv's, nv's, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen moeten ieder boekjaar een jaarrekening deponeren bij de Kamer van Koophandel. Dit is wettelijk verplicht en zorgt ervoor dat de financiële informatie beschikbaar is voor iedereen die daarin geïnteresseerd is. De nieuwe Kamer van Koophandel wil voor ondernemers een moderne publieke dienstverlener zijn die haar data, kennis en adviesdiensten zoveel mogelijk online, plaats- en tijdonafhankelijk beschikbaar stelt. Hiermee stelt de KvK ondernemers in staat om succesvol hun bedrijf te starten, hun diensten en producten te innoveren en hun groeiambities waar te maken in binnen- en buitenland. De nieuwe online service ‘Zelf deponeren jaarrekening’ is één van de nieuwe digitale producten.

Meer informatie op www.kvk.nl/zelfdeponeren en op www.kvk.nl/sbr.

eHerkenning

Meer en meer ondernemers gebruiken eHerkenning

Met eHerkenning heeft de ondernemer met één digitale sleutel toegang tot online diensten van meerdere overheidsorganisaties. Net zoals burgers dat hebben met hun DigiD. De ondernemer heeft dus geen verzameling inlogcodes en wachtwoorden meer nodig en eHerkenning is betrouwbaar en veilig. Ook de Kamer van Koophandel biedt nu toegang tot haar online diensten via eHerkenning.

Meer weten over wat het is, hoe het werkt en hoe het aangeschaft kan worden?

Kijk op www.eherkenning.nl

InfoPage