Brabantse bedrijven en het Rijk investeren 750.000 euro in Stadsdistributie

18 juni 2014 - Dinalog, KvK en Stichting regelen met succes een subsidie voor 13 bedrijven.

Op 6 juni jl. heeft het Ministerie van Economische Zaken besloten om tot € 364.000,= subsidie te verlenen voor een logistieke innovatieproject rondom Stadsdistributie. Deze subsidie maakt de samenwerking mogelijk tussen 13 voornamelijk Brabantse bedrijven. Zij gaan de komende twee jaar aan de slag met een zogenaamde MIT IPC-regeling om innovatieve oplossingen uit te werken rondom het vervoer en laden-lossen van vracht in stedelijke omgeving. Door de eigen bijdrage van de deelnemende bedrijven bedraagt de totale investeringssom van het innovatieproject ruim €750.000,=. De samenwerking is tot stand gekomen door Dinalog, de Kamer van Koophandel en de Stichting Innovatie en Samenwerking. Dinalog en de KvK hebben de deelnemende bedrijven samengebracht. De Stichting Innovatie en Samenwerking heeft de aanvraag geschreven en ingediend.

Het thema Stadsdistributie is in vele opzichten actueel.

In toenemende mate is dit een probleem: milieuregels, venstertijden, strenge eisen van klanten, etc. maken het steeds lastiger voor logistieke dienstverleners om in de stad hun producten af te leveren. Er zijn innovatieve oplossingen beschikbaar. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ‘city hubs’ waar spullen voor verschillende winkels aan de rand van de stad worden afgeleverd. Vervolgens worden die met één milieuvriendelijke vrachtwagen de stad in gebracht. De 13 deelnemende bedrijven gaan met dit soort ideeën aan de slag om gezamenlijk aan oplossingen te werken.

De subsidie die hiervoor verstrekt is komt uit de MIT-regeling: MKB Innovaties Topsectoren.

Logistiek is door het Ministerie van Economische Zaken aangewezen als één van de negen topsectoren: sectoren waarop Nederland zich wereldwijd onderscheidt. Voor deze sectoren heeft het ministerie subsidiegelden beschikbaar. De Kamer van Koophandel en Dinalog helpen bedrijven in de diverse sectoren om toegang te krijgen tot kennis en subsidies.

InfoPage