KVK Brexit Barometer: Ondanks stijging blijft aantal voorbereide ondernemers Brexit achter

7 december 2018 – Met minder dan 113 dagen te gaan tot Brexit is het aandeel ondernemers dat goed is voorbereid in Q4 gestegen naar 24%. In Q3 was dit nog 15%. Tegelijkertijd is het aandeel ondernemers dat helemaal niet is voorbereid gedaald van 39% in Q3 naar 29% in Q4. Dat blijkt uit de nieuwe KVK Brexit Barometer die vandaag is gepubliceerd. Nog steeds is bijna driekwart van de ondernemers niet goed voorbereid.

KVK Brexit Barometer

KVK Brexit Barometer
KVK Brexit Barometer

Claudia Zuiderwijk (voorzitter RvB KVK): “Het is mooi dat het aandeel ondernemers dat aangeeft goed te zijn voorbereid op de Brexit is toegenomen. Maar we zijn er nog lang niet: nog steeds is maar 24% goed voorbereid en 29% helemaal niet. Het is belangrijk dat ondernemers zich hier wel op voorbereiden. Een goed begin is bijvoorbeeld het invullen van de Brexit Impact Scan die te vinden is bij het Brexitloket van de Rijksoverheid”.

Zakelijke vooruitzichten verbeterd

De eigen zakelijke vooruitzichten (b.v. handel, investeringen) met het Verenigd Koninkrijk als gevolg van Brexit zijn een stuk positiever dan in Q3. Nu beoordeelt 28% die als (zeer) slecht t.o.v. 35% in Q3. Het aandeel (zeer) goed ging van 13% in Q3 naar 23% in Q4. Deze verschuiving is mogelijk beïnvloed door het concept terugtrekkingsakkoord en politieke verklaring, die in de tussentijd op tafel is gekomen. Op 11 december aanstaande wordt er gestemd over deze deal in het Britse Lagerhuis.

No-deal scenario

34% van de ondernemers die zakendoen met het Verenigd Koninkrijk weet niet of nauwelijks wat het no-deal scenario voor hun bedrijf betekent. 28% weet dat grotendeels en 38% enigszins. Bij een no-deal scenario verlaat het Verenigd Koninkrijk zonder overgangsperiode op 29 maart de Europese Unie. Het merendeel (58%) heeft geen plan gemaakt of maatregelen getroffen voor een no-deal scenario (12% heeft dat in grote mate, 27% in enige mate).

Achtergrond informatie

Praktische hulp bij voorbereiding op Brexit

Om ondernemers te helpen met de voorbereiding op Brexit hebben de Rijksoverheid en uitvoeringsorganisaties als KVK en RvO diverse tools gelanceerd. Ondernemers kunnen bij het Brexitloket een Brexit Impact Scan doen om de gevolgen voor hun bedrijf te ontdekken of een Brexit voucher aanvragen om extern advies in te winnen. Ook kunnen er vragen worden gesteld over zakendoen met het Verenigd Koninkrijk en de veranderingen die Brexit met zich meebrengt. Meer informatie over verdere tools bij Brexit.

KVK Brexit Barometer

De KVK Brexit Barometer is een periodieke meting van het Brexit-voorbereidingsniveau van Nederlandse ondernemers die zakendoen met het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast geeft de barometer een indruk van de zakelijke vooruitzichten (handel en investeringen) van deze ondernemers, oftewel het sentiment over het zakendoen met het Verenigd Koninkrijk.


KVK voerde het onderzoek voor de barometer eind november 2018 uit via het KVK Ondernemerspanel, dat bestaat uit zzp’ers en mkb-ondernemers. Daarnaast hadden ondernemers de mogelijkheid om deel te nemen aan dit onderzoek vanuit uit andere panels, via de LinkedIn pagina van KVK en KVK.nl. In totaal hebben 271 ondernemers die zakendoen met het Verenigd Koninkrijk deze vragenlijst ingevuld.

Brexit-nieuws voor ondernemers

InfoPage