Ondernemers ervaren nog steeds grote obstakels op de interne Europese markt

10 juni 2016 - Veel ondernemers ervaren nog steeds grote belemmeringen bij het zakendoen op de interne Europese markt. Meer dan een derde (36%) van de exporteurs van goederen vinden verschillende nationale producteisen een grote belemmering bij het zakendoen in de EU. Bij exporteurs van diensten komen de complexiteit van BTW-regelgeving en BTW-procedures als grootste belemmeringen uit de bus (36% vindt dit een grote belemmering). Dit blijkt uit een onderzoek van de Kamer van Koophandel naar de Europese interne markt onder 6.500 ondernemers. De versterking van de interne markt is een van de prioriteiten van het huidige Nederlandse EU-voorzitterschap en betreft het vrije verkeer van goederen, diensten, personen en kapitaal tussen de EU-landen. Het functioneren van de interne markt staat centraal op de interne markt conferentie van het Nederlands EU-voorzitterschap en de Europese Commissie die op maandag 13 juni aanstaande plaatsvindt in Amsterdam.

Ondernemers onbekend met regels op Europese markt

Bijna een derde van zowel goederen als dienstenexporteurs vinden de slechte vindbaarheid van informatie over regels een grote belemmering alsmede de onbekendheid met deze regels. Bij online verkoop naar andere EU-landen (cross border e-commerce) springen hoge bezorgkosten er vooral uit. Voor 44% is dit in grote mate een belemmering.
Ruim 55% van de ondernemers die zakendoen met andere EU-landen is niet goed of helemaal niet geïnformeerd over de regels die op Europese markt gelden. Bovendien vinden ze het verkrijgen van informatie een probleem: slechts 10% vindt het gemakkelijk informatie te verkrijgen. 65% zou meer willen weten over de regels die op de interne markt gelden.

Het merendeel van de bevraagde online EU informatie- en adviesdiensten is bij ruim 80% van de ondernemers die actief zijn op de interne markt geheel niet bekend. Ook weet maar 9% redelijk tot zeer goed wat men kan doen, als de overheid in een ander EU-land de regels niet correct toepast (bv. hulp van SOLVIT inroepen). Van de ondernemers die dit overkomt, doet 35% wat de buitenlandse overheid vraagt, zelf als ze weten dat deze zich niet aan de EU-regels houdt. 26% geeft het op.

Percepties en profijt van de interne markt

Makkelijker en goedkoper reizen, een grotere potentiële markt en een ruimere keuze aan producten en diensten worden door ondernemers gezien als de belangrijkste positieve zaken die de interne markt gebracht heeft. Bij de negatieve zaken zien ondernemers vooral de toestroom van goedkope arbeidskrachten en toegenomen concurrentie.

Van de ondernemers die een mening hebben over het profijt voor Nederland van de interne markt, vindt 55% dat ons land (zeer) veel heeft geprofiteerd van de interne markt. 21% vindt dat Nederland hier weinig van heeft geprofiteerd. Wanneer ze zakendoen met andere Europese EU-landen vindt bijna 60% dat ons land veel heeft geprofiteerd en 15% weinig.

Over het onderzoek

In december 2015 / januari 2016 is via het KvK online ondernemerspanel onderzoek uitgevoerd naar de ervaringen van Nederlandse ondernemers met de Europese interne markt. Van de 6.576 ondernemers hebben 2.585 ondernemers de vragenlijst ingevuld, een responspercentage van 39,3%. Ondernemers is gevraagd naar de wijze van zakendoen, profijt, percepties, belemmeringen bij het zakendoen, kennis en informatievoorziening met betrekking tot de interne markt.

Download het rapport

Lees meer over de highlights van het KvK-onderzoek naar de Europese interne markt of bekijk het volledige onderzoek KvK-Ondernemerspanel naar de Europese interne markt'.
Het nieuwsbericht en de highlights zijn ook in het Engels beschikbaar.

InfoPage