Ondernemers lopen financieel risico met 'slapend dienstverband'

10 december 2019 - Maarten van Gelderen, specialist arbeids- en ontslagrecht: “Tijdig actie ondernemen kan werkgevers duizenden euro’s schelen”

Per 1 januari 2020 treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking. Het doel van de wet is meer balans te brengen tussen vast en flexibel werk. De maatregelen van de WAB zijn bedoeld om vaste contracten te stimuleren en flexibel werk beter te reguleren. Door een recente uitspraak op 8 november van de Hoge Raad komt een onderdeel uit de WAB in een bijzonder daglicht te staan: de transitievergoeding, de financiële vergoeding aan de werknemer bij ontslag. KVK publiceert vandaag podcasts over de WAB én slapende dienstverbanden op www.kvk.nl/podcastwenr.

KVK belicht in een aantal podcasts de belangrijkste veranderingen in wet- en regelgeving voor ondernemers per 1 januari 2020. Vandaag staan in de nieuwe KVK podcasts de WAB en de recente uitspraak van de Hoge Raad over slapende dienstverbanden centraal. Bij een slapend dienstverband wordt een werknemer in dienst gehouden terwijl de werknemer al twee jaar of langer arbeidsongeschikt is. In een deel van de gevallen wordt dit gedaan om betaling van de transitievergoeding te omzeilen. De uitspraak van de Hoge Raad heeft duidelijk gemaakt dat werkgevers slapende dienstverbanden in principe moeten beëindigen als een werknemer hierom vraagt.

50.000 gevallen in 2019

Dat het hier om serieuze aantallen gaat, blijkt uit het bedrag van 970 miljoen euro dat het Rijk voor de compensatiebetalingen door het UWV voor 2019 heeft gereserveerd. Het zou daarbij gaan om ca. 50.000 gevallen.

Regel het voor 1 januari 2020

Maarten van Gelderen, specialist arbeids- en ontslagrecht, gaat in de podcasts dieper in op de veranderingen en de gevolgen van de WAB. Ook staat Van Gelderen stil bij de transitievergoeding die verschuldigd is bij slapende dienstverbanden: “Er kan in 2020 namelijk een verschil ontstaan tussen de hoogte van de transitievergoeding die de werkgever aan de werknemer moet betalen en de hoogte van het bedrag dat de werkgever van het UWV gecompenseerd krijgt. Het tijdstip van beëindiging van het dienstverband is hiervoor bepalend. Tijdig actie ondernemen kan werkgevers duizenden euro’s schelen.” Ondernemer Jeltje de Vries van De Vries Van Stockum Boeken vertelt over hoe zij met de veranderingen in de wet in haar bedrijf omgaat. De Vries Van Stockum is een onafhankelijke boekhandel met winkels in Den Haag en Haarlem. Een echt familiebedrijf met 40 werknemers, onder wie een aantal oproepkrachten.

InfoPage