Ondernemers nog nauwelijks bekend met 'Smart Industry'

Smart Industry basis voor de vierde industriële revolutie

19 september 2014 - De verregaande digitalisering van en verweving van apparaten, productiemiddelen en organisaties, ook wel Smart Industry genoemd, neemt een steeds grotere vlucht. De gevolgen voor ondernemend Nederland zullen immens zijn. Nog te weinig mkb’ers zijn bekend met deze ontwikkelingen en overzien de gevolgen voor hun bedrijf en keten. Slechts 13,8% van de ondervraagde ondernemers is er volop mee bezig. Dit blijkt uit onderzoek onder het ondernemerspanel van de Kamer van Koophandel.

Slim en verbonden

Slimme toepassingen van internet op allerlei terreinen, 3D-printing, nanotechnologie, cloud computing en big data zijn de sleutelwoorden voor de toekomst. Doordat producten slim en steeds meer met elkaar verbonden worden, kunnen we spreken van een digitale of industriële revolutie. Voor bedrijven openen zich nieuwe wegen voor samenwerken, produceren en geld verdienen. Van de ondervraagde ondernemers geeft 42% aan dat ontwikkeling het bedrijf gaat raken. Maar liefst 30% van de ondernemers geeft aan dit nog niet te weten. Meer dan de helft van de ondervraagde ondernemers ziet Smart Industry als een kans.

KvK ziet ondernemerskansen

Innovatiestimulering is een speerpunt van de Kamer van Koophandel. De KvK gaat haar kennis en netwerken inzetten om bedrijven te informeren over de veranderingen die op hen afkomen. Door middel van uitgebreide digitale informatie en door bedrijven onderling en met kennisinstellingen en investeerders te verbinden, kunnen ondernemers kansen herkennen en benutten. De afgelopen weken organiseerde de Kamer van Koophandel op verschillende locaties in Nederland ‘inspiratiemiddagen Smart Industry’. Centraal daarbij stond het inventariseren van de kansen en bedreigingen. Meer dan 500 ondernemers bezochten deze bijeenkomsten. Informatie over Smart Industry is te vinden op www.kvk.nl/smartindustry en www.smartindustry.nl.

Actie-agenda Smart Industry

Op initiatief van de Kamer van Koophandel, FME, VNO-NCW, TNO en het ministerie van EZ is eerder dit jaar het rapport ‘Smart Industry – Dutch Industry fit for the future’ (www.smartindustry.nl) opgesteld. Medio oktober volgt de nationale actie-agenda Smart Industry.

Meer informatie tom.bouws@kvk.nl

InfoPage