Ondernemersvertrouwen Noord-Nederland lager dan in rest van Nederland

17 februari 2015 - In Noord-Nederland is het ondernemersvertrouwen lager dan in de rest van Nederland. Op de variabelen omzet, export, personeel, investeringen en winstgevendheid is de score in Noord-Nederland negatief. Dit blijkt uit de resultaten van de ConjunctuurEnquête Nederland (COEN) over het eerste kwartaal van 2015.

Niet overal verbeterde omzetverwachting bouwnijverheid

Het landelijke beeld van het ondernemersvertrouwen, de stemmingsindicator van het Nederlandse bedrijfsleven, is sinds 2008 voor het eerst weer eens positief. Echter, in Groningen en Drenthe voorzien veel bedrijven vanwege vaste seizoenschommelingen dit eerste kwartaal juist een lagere omzet ten opzichte van het vorige kwartaal. In Friesland is de omzetverwachting opmerkelijk genoeg wel positief.

Negatieve balans buitenlandse omzet

Hoewel de balans niet extreem laag is, hebben de bedrijven in Drenthe toch een sombere verwachting voor de buitenlandse omzet. De buitenlandse omzet wordt voor een belangrijk deel gemaakt door bedrijven in de industrie en de groothandel. In de sector Handel hebben de bedrijven in Groningen (18%), een hoge positieve score. In Drenthe gaat het bij de negatieve balans voor de buitenlandse omzet vooral om de industrie (-4%).

Personeelsomvang neemt af

Landelijk gezien verwacht het merendeel van de ondernemers dat de personeelssterkte stabiel blijft. In Groningen (-11%), Drenthe (-9%) en Friesland (-9%) verwachten meer ondernemers een daling. De personeelssterkte in de Industrie in Groningen (-19%) en Drenthe (-13%) neemt naar verwachting verder af de komende maanden.

Winstgevendheid

Ondernemers zijn wel te spreken over de winstgevendheid. Per saldo verbeterde deze bij ondernemend Nederland voor het eerst sinds begin 2011. De verbetering van de winstgevendheid van het bedrijfsleven manifesteert zich in acht van de twaalf provincies. In Groningen (-8%) is nog sprake van een verslechtering. In Friesland (-1%) is het omslagpunt nabij.

Over de Conjunctuur Enquête Nederland

De ConjunctuurEnquête Nederland is gezamenlijke conjunctuuronderzoek van de Kamer van Koophandel, het CBS, het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid, VNO-NCW en MKB Nederland. De uitkomsten geven een stemmingsbeeld van de huidige en toekomstige gang van zaken.

InfoPage