Online Masterclass Internationaal Ondernemen: de Verdieping

26 april 2016 - Vandaag start de inschrijving voor de nieuwe, verdiepende online cursus voor ondernemers die internationaal actief zijn: de Online Masterclass Internationaal Ondernemen: de Verdieping. De nieuwe online cursus is bedoeld voor ondernemers die al enige tijd internationaal actief zijn en hun buitenlandse activiteiten willen professionaliseren en versterken. Op 16 mei gaat de online cursus live. Tot die datum is inschrijving mogelijk, via www.rabobank.nl/masterclassinternationaal.

Drie verdiepende thema’s

In deze verdiepingscursus wordt in drie online modules dieper ingegaan op drie thema’s, te weten het managen van handel- & valutastromen, het optimaliseren van werkkapitaal en financieren in het buitenland. In alle modules wordt apart stilgestaan bij het voldoen aan wet- en regelgeving – waaronder sanctiewetgeving.

Iedere module is op dezelfde manier opgebouwd. Na een introductie door Bert Kuizenga volgt een theoretisch online college (vaak opgeknipt in een aantal korte delen van circa 5 minuten), een aantal korte interviews met een ondernemer of relevante expert en ten slotte een film met tips van medeondernemers, experts en netwerkorganisaties. Sandra Wood, adviseur bij de Kamer van Koophandel, geeft in elke module haar visie op het onderwerp en enkele tips.


Meer informatie op www.rabobank.nl/masterclassinternationaal.

InfoPage