Persverklaring Jaarverslag 2014

4 juni 2015 - De Kamer van Koophandel heeft een negatief resultaat van 63 miljoen euro geboekt in 2014, als gevolg van voorzieningen die zijn getroffen in het kader van de reorganisatie die in 2013 is gestart. Zonder de kosten van reorganisatie heeft de Kamer van Koophandel het afgelopen jaar een positief bedrijfsresultaat gehaald van 36 miljoen euro.

De Kamer van Koophandel heeft de opdracht gekregen om met ingang van 2014 met minder geld (80 miljoen) de wettelijke taken uit te voeren. Deze bezuiniging zal vooral gerealiseerd worden door een vergaande digitalisering van onze activiteiten. Hierdoor wordt een groot aantal mensen boventallig. De mensen die dit betreft vallen onder de afvloeiingsregelingen van de Rijksoverheid. De hiermee samenhangende kosten zijn volledig opgenomen in de jaarrekening van 2014. Dit heeft geresulteerd in een negatief eigen vermogen van 39 miljoen euro in 2014.

René van Kieft, CFO a.i.: “We beseffen dat de consequenties van de digitalisering van onze dienstverlening voor een groot aantal collega’s veel impact heeft. Vandaar dat we ons maximaal inspannen medewerkers via ons mobiliteitscentrum naar een nieuwe baan te begeleiden. Het positieve bedrijfsresultaat van afgelopen jaar geeft ons het vertrouwen dat door de ingeslagen koers de Kamer van Koophandel financieel gezond zal blijven.”

InfoPage