Pragmatisme loont bij internationaal zakendoen

13 juni 2016 - Pragmatische ondernemers boeken sneller resultaten op de internationale markt. Ze maken in de afgelopen drie jaar een hogere omzetgroei door dan ondernemers die veel vooronderzoek doen voor ze de internationale markt op gaan. Dit blijkt uit het representatieve onderzoek ‘Het proces van internationaal ondernemen’, dat de Kamer van Koophandel (KvK) vandaag publiceert.

De meeste internationaal actieve ondernemers (59%) zijn namelijk pragmatisch en beginnen gewoon met internationaal ondernemen, omdat zich een mogelijkheid of klant aandient. Pas daarna gaan ze zich eventueel verdiepen in alle bijkomende voorwaarden. 23% van de ondernemers gaat heel planmatig te werk en gaan eerst op zoek naar informatie voordat zij internationale markten betreden. De rest (18%) pakt het anders aan en zoekt bijvoorbeeld eerst naar een mogelijke handelspartner en kiest pas daarna voor het diepe óf voor het vergaren van informatie.

Veranderende vraag van ondernemers aan de KvK

De vragen die ondernemers aan de KvK stellen over internationaal ondernemen veranderen. Steeds vaker constateert de KvK dat ondernemers al in een internationaal traject zitten, voordat ze zich er op hebben kunnen voorbereiden. Klanten van over de hele wereld dienen zich aan via bijvoorbeeld het internet, of ondernemers zien snel kansen in het buitenland die voorheen pas na langdurige research boven water kwamen. Traditioneel was bijvoorbeeld het advies aan ondernemers om eerst onderzoek te doen naar kansen in het buitenland. Nu staat ‘het buitenland’ vaak al op de stoep voordat een ondernemer zich planmatig heeft kunnen oriënteren. Deze constatering was de aanleiding voor dit onderzoek, waarin we zijn nagegaan of er verschillen zijn tussen ondernemers die op een pragmatische manier te werk gaan en ondernemers die juist meer planmatig werken.

Pragmatische ondernemers zijn meer gericht op vernieuwing

Pragmatische ondernemers zijn vaker gericht op vernieuwing, zoals het lanceren van een nieuw product of dienst, dan ondernemers die planmatig te werk gaan. Deze zijn meer gericht op de continuïteit van hun onderneming. Uit het onderzoek blijkt dat het vooral zzp’ers zijn die direct op een kans reageren en meer risico nemen dan mkb’ers, die personeel in dienst hebben en een bedrijfspand bezitten. Ook leeftijd speelt een rol. Bij ondernemers die jonger zijn dan 30 en ouder dan 60 is het aandeel pragmatische ondernemers groter dan het aandeel ondernemers dat planmatig importeert en/of exporteert. Deze ondernemers hebben vermoedelijk minder te verliezen, of omdat ze nog weinig bezit hebben (de jongeren), of omdat ze al andere inkomstenbronnen hebben (pensioenuitkeringen e.d.).

Meer winst door snel inspelen op kansen

De omzet van de ondernemers die snel inspelen op internationale kansen groeit harder in de afgelopen drie jaar dan die van de groep die planmatig te werk gaat. Het percentage van de omzet dat zij uit het buitenland halen is ook hoger. Hoe sneller een ondernemer een buitenlandse markt betreedt, hoe hoger de omzet(groei). Pragmatisch ingestelde ondernemers betreden sneller de internationale markt: 60% van deze groep doet dit al binnen 3 jaar na de oprichting van het bedrijf, tegen 40% van de meer planmatig werkende ondernemers.

Alle ondernemers ervaren knelpunten

Ongeacht een pragmatische of planmatige aanpak ervaren alle ondernemers knelpunten bij internationaal ondernemen. De belangrijkste vijf zijn: andere wet- en regelgeving, betaalrisico’s, hoge kosten en/of administratieve lasten van transport, het vinden van nieuwe klanten en de cultuur van het zakendoen in andere landen.

Landelijk evenement Road 2 the world op drie plaatsen in de regio

Morgen vindt het evenement Road 2 the world plaats in Den Bosch, Den Haag en Zwolle. Ondernemers die overwegen internationaal zaken te gaan doen of er al mee begonnen zijn, krijgen informatie over kansrijke markten, kunnen persoonlijk advies krijgen en komen in contact met ondernemers die al internationaal actief zijn.1.700 ondernemers hebben zich aangemeld voor deze bijeenkomsten.

InfoPage