Private en publieke sector worstelen met datadilemma’s

KVK Data Summit & Taskforce Maatschappelijk Verantwoord Datagebruik


Jacco Vonhof, voorzitter van MKB-Nederland en Claudia Zuiderwijk, voorzitter van de Raad van Bestuur van KVK hebben 14 maart tijdens de Data Summit het startsein gegeven voor de Taskforce Maatschappelijk Verantwoord Datagebruik. Tijdens de eerste bijeenkomst van dit nieuwe samenwerkingsverband, gefaciliteerd door KVK, wordt duidelijk dat datagebruik een gevoelig onderwerp is waar veel bedrijven hun weg in zoeken. De Taskforce wordt breed gedragen door bijna 40 verschillende publieke en private partijen uit meer dan tien verschillende sectoren.
Jacco Vonhof en Claudia Zuiderwijk geven startsein voor Taskforce Maatschappelijk Verantwoord Datagebruik (foto Renske Nouwens)
Jacco Vonhof en Claudia Zuiderwijk geven startsein voor Taskforce Maatschappelijk Verantwoord Datagebruik (foto Renske Nouwens)

Opzet

Drie verschillende groepen gaan aan de slag met het zoeken naar oplossingen voor specifieke datadilemma’s die op dit moment leven in de maatschappij. De eerste groep bestaat uit meerdere handelsinformatiebedrijven. Een groep commerciële organisaties, o.a. bestaande uit telecom, logistiek, retail, banken, verzekeringsbranche, pensioenfondsen, groothandel en uitzendbranche vormen de tweede groep. De derde bestaat uit decentrale overheden, denk hierbij aan uitvoeringsinstanties en grote gemeenten & provincies. Deze partijen blijken allen met dezelfde dilemma’s te worstelen, maar hebben wel ieder hun eigen dynamiek en daarom hun eigen oplossingsrichting nodig. Tijdens de eerste bijeenkomst is duidelijk geworden dat het aantal uitdagingen die maatschappelijk verantwoord datagebruik met zich mee brengt, vele malen groter is dan bij de start van dit initiatief was voorzien. Dat betekent dat het een groot maatschappelijk vraagstuk is en dat de belangrijkste opgave nu is om de vele dilemma’s te prioriteren en te concretiseren naar een heldere aanpak.

Terughoudendheid

De deelnemers aan de Taskforce waren direct enthousiast voor het initiatief van KVK en voelen zich betrokken bij dit belangrijke thema. Het thema verantwoord datagebruik staat bij alle deelnemers hoog op de agenda, maar ze zijn wel zoekende naar de manier om dit thema vorm te geven. Het initiatief van KVK kwam op het juiste moment. De complexiteit van het maatschappelijk vraagstuk maakt dat partijen in deze fase nog terughoudend zijn om het debat publiekelijk te voeren.

Klankbordgroep

De Taskforce bestaat uit partijen die gebruik maken van data. Daarnaast is het belangrijk om ook alle mensen die consequenties ondervinden van de huidige praktijk én de mogelijke oplossingen, een stem te geven. Daarom is er een klankbordgroep in het leven geroepen. Deze bestaat uit MKB Nederland, ZZP Nederland, FNV Zelfstandigen, het Rathenau instituut, Platform voor informatieSamenleving en DDMA.

Verwachting

De opdracht van de Taskforce is tweeledig. Enerzijds is deze gericht op het vormen van een visie op verantwoord datagebruik. Best & worst practices worden met elkaar gedeeld. Het tweede doel is dat er voor een aantal dilemma’s concrete oplossingen komen. Partijen die ook een bijdrage willen leveren aan de Taskforce kunnen nog instappen en zich melden bij KVK. In het najaar worden de eerste resultaten verwacht.

InfoPage