Reactie op NOS over Autoriteit Persoonsgegevens: het Handelsregister is een openbaar register

17 april 2018 – Het Handelsregister is een openbaar register. Deze informatie is te raadplegen door iedereen. Zo kun je zien met wie je zaken doet, of het bedrijf bestaat en wie bevoegd is namens het bedrijf te handelen. Een andere belangrijke functie van het register is het stimuleren van economische groei.

De KvK heeft kennis genomen van de opmerkingen van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Wij vinden het van uiterst belang om binnen wettelijke kaders te werken. Daarom heeft de KvK direct contact opgenomen met de Autoriteit Persoonsgegevens om hun zienswijze te bespreken.
De KvK is zich bewust dat privacy een zeer belangrijk thema is, juist in een snel veranderende digitale wereld. Ook het groeiende aantal zzp’ers maakt dat dit thema extra aandacht verdient.

InfoPage