Regionale kennisinstellingen bundelen expertise voor Zuid-Hollandse ondernemers

Kamer van Koophandel en InnovationQuarter bouwen ondersteuningsstructuur innovatie.

27 november 2014 - Ondernemers in Zuid-Holland beter prikkelen, mobiliseren, verbinden en financieren. Dat is de ambitie van de Kamer van Koophandel (KvK) en InnovationQuarter, de regionale ontwikkelingsmaatschappij van Zuid-Holland. Die gezamenlijke ambitie en afspraken werden bekrachtigd met de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst.

De samenwerkingsovereenkomst werd tijdens een bijeenkomst van de KvK op het Ondernemersplein in Rotterdam ondertekend door Fons Schootstra, directeur Regionale Dienstverlening KvK, en Rinke Zonneveld, directeur van InnovationQuarter. Met een hechte samenwerking leveren de twee organisaties tevens een bijdrage aan een heldere ondersteuningsstructuur voor ondernemers in Zuid-Holland.

In samenspel met andere regionale organisaties willen InnovationQuarter en KvK de dienstverlening aan Zuid-Hollandse ondernemers in de verschillende fasen van hun ontwikkeling optimaliseren en goed matchen met landelijke dienstverlening zoals aangeboden door o.a. RVO en de topsectoren. Per cluster of thema wordt gericht samengewerkt met partijen als TNO, The Hague Security Delta, Medical Delta en Holland Instrumentation, regionale en lokale overheden, kennisinstellingen, werkgeversorganisaties etc.

Rinke Zonneveld: “De missie van InnovationQuarter is om het in Zuid-Holland aanwezige innovatiepotentieel te ontsluiten. De KvK is voor het realiseren van die missie een cruciale partner, met haar actuele data over ondernemers, brede kennis van en netwerken in het mkb.” Fons Schootstra vult aan: “We delen de ambitie om het Zuid-Hollandse bedrijfsleven te versterken, maar hebben ook beide onze eigen kracht en expertise. Door die slim op elkaar aan te laten sluiten en daarbij ook verbindingen te leggen met andere organisaties, bieden wij ondernemers optimale ondersteuning.”

InfoPage