Staatssecretaris Knops van BZK onder de indruk van samenwerking voor betere digitale dienstverlening aan bedrijven

Staatssecretaris Raymond Knops van BZK is onder de indruk van de samenwerking van verschillende overheidsorganisaties om de digitale dienstverlening aan ondernemers te verbeteren. Op woensdag 28 november 2018 bezocht de staatssecretaris de Kamer van Koophandel (KVK) in Utrecht.

KVK presenteerde de vorderingen van twee belangrijke voorzieningen voor de verbetering van de digitale dienstverlening aan ondernemers: MijnOverheid voor Ondernemers (MOvO) en het Digitaal Ondernemersplein. Eén van de doelstellingen in de Agenda Digitale Overheid NL DIGIbeter is om de digitale contacten van de overheid met ondernemers makkelijker, persoonlijker en betrouwbaarder te maken. Ook de regeldruk moet erdoor verminderen.

KVK ontwikkelt, samen met onder andere het ministerie van BZK, de Belastingdienst en RVO, ‘MijnOverheid voor Ondernemers’ (MOvO). ‘MOvO biedt een ondernemer de mogelijkheid om zijn gegevens, zoals die staan geregistreerd bij verschillende overheidsorganisaties in te zien en te hergebruiken. Door gebruik te maken van de MOvO assistent kan de ondernemer daar waar hij online is digitaal zaken doen met verschillende overheidsorganisaties. Zo kan de ondernemer bijvoorbeeld veilig berichten ontvangen via één postbus; de Berichtenbox voor bedrijven. Ook kunnen notificaties ingesteld worden, denk aan een seintje bij een wetswijziging of een nieuw bericht. Daarnaast kan de ondernemer zijn gegevens bij verschillende overheidsorganisaties inzien en in de toekomst ook hergebruiken. MijnOverheid voor Ondernemers wordt de komende maanden uitgebreid getest bij zo’n 150 ondernemers en op basis van de resultaten doorontwikkeld. Learning by doing, waarbij steeds centraal staat: helpt het de ondernemer om makkelijker digitaal zaken te doen met de overheid? Ook kreeg Knops van KVK een toelichting op de samenwerking van verschillende overheidsorganisaties bij Ondernemersplein.nl. Samen geven ze één antwoord op vragen van ondernemers, waar meer overheden bij betrokken zijn. Bijvoorbeeld op de vraag ‘hoe start je een eigen bedrijf?’.

Naast de demonstraties kreeg de Staatsecretaris van KVK-bestuursvoorzitter Claudia Zuiderwijk ook een inkijkje bij de transformatie van KVK: KVK heeft de afgelopen jaren haar strategie fundamenteel gewijzigd om naast het veilig zaken doen via de Handelsregistertaak, met name haar Informatie- en Adviesdiensten heel anders vorm te geven. Data driven, digital first en volledig gebaseerd op klantbehoeften, klantreizen en agile besturing. De vernieuwing behelsde de fusie van 14 organisaties naar 1 en door de digitaliseringsstrategie zijn de uitvoerkosten met 40% gedaald, met een stijgend bereik van het aantal ondernemers dat van de dienstverlening gebruik maakt tegen een hogere waardering. Zuiderwijk schetste hoe deze transformatie heeft plaatsgevonden en wat de lessons learned zijn; waaronder enerzijds radicale keuzes durven maken als wel heel consistent zijn in de besturing om echt klant gedreven te werken, te denken en te handelen. De veranderingen zelf zijn geleidelijk doorgevoerd met de nodige aandacht voor de culturele kant en de noodzakelijke nieuwe competenties.

In een rondleiding langs een aantal afdelingen van KVK zag staatsecretaris Knops de nieuwe manier van werken met klantreizen, als methode om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren. Daarbij staat de beleving van de ondernemer ten aanzien van een compleet proces (zoals bijvoorbeeld exporteren) centraal. De staatssecretaris gaf aan geïnspireerd en onder de indruk te zijn van het bezoek en van de samenwerking tussen verschillende overheidsorganisaties om de dienstverlening aan ondernemers nog beter te maken.InfoPage