KVK Brexit Barometer: Steeds meer ondernemers goed voorbereid op Brexit

Voorzichtige trend in tweede kwartaal 2019

1 juli 2019 - Nederlandse ondernemers bereiden zich steeds beter voor op de impact van Brexit. Dat blijkt uit de laatste KVK Brexit Barometer die het sentiment meet onder Nederlandse ondernemers die zaken doen met het Verenigd Koninkrijk (VK). 32% van de ondernemers is goed voorbereid, 54% is enigszins voorbereid en 14% geeft aan niet voorbereid te zijn op Brexit. 57% van de ondernemers verwacht dat de Brexit impact gaat hebben op het bedrijf. Voor 30% is de impact nog onduidelijk en 13% geeft aan te verwachten dat Brexit geen impact heeft.

Uit de cijfers van KVK blijkt verder dat ondernemers de toekomstige situatie iets positiever inschatten ten opzichte van voorgaande kwartalen. 28% schat deze in als (zeer) goed, 46% denkt hier `neutraal’ over en 26% beoordeelt deze als (zeer) slecht. Het uitstel dat de EU het VK heeft gegeven duurt tot en met 31 oktober.

Trend

De vierde Brexit Barometer gaat over het tweede kwartaal (Q2) van 2019. De verschillen zijn niet groot in vergelijking met het eerste kwartaal 2019, maar tussen Q3 vorig jaar en Q2 2019 is er wel een significante toename in de mate waarin ondernemers zich voorbereiden op Brexit. Ondanks dat er sprake lijkt te zijn van een trend dat ondernemers zich meer voorbereiden op Brexit is er toch nog een groep die zegt niet voorbereid te zijn. Deze groep adviseren we zich alsnog te laten informeren via het Brexitloket.nl. Het gezamenlijke loket van KVK en de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Buitenlandse Zaken. Of via hulpbijbrexit.nl van VNO-NCW.

 kvk_brexit barometer_2019q2_pers_DEF.png

No deal

37% van de ondernemers acht het scenario dat de VK de EU met afspraken gaat verlaten als meest waarschijnlijk, 24% denkt dat de VK in de EU blijft en 9% weet het niet. 31% van de ondernemers verwacht dat het VK na 31 oktober zonder afspraken uit de Europese Unie gaat, het zogeheten no deal-scenario.

42% weet grotendeels wat een no deal-scenario voor het bedrijf betekent. 37% weet dit enigszins en 21% weet dit niet of nauwelijks. 59% heeft plannen gemaakt voor een no deal-scenario, 38% heeft hiervoor geen plan gemaakt of maatregelen getroffen en 3% weet het niet. Van de ondernemers die plannen hebben gemaakt of maatregelen hebben getroffen houdt ruim de helft extra voorraden aan. Hoofdzakelijk in Nederland (35%), maar ook in het VK (21%) of in een ander land (6%).

Bezig zijn met Brexit

26% van de ondernemers is meer met Brexit bezig dan een half jaar geleden, 40% doet dat niet en de overige 35% van de ondernemers is neutraal. 78% blijft de ontwikkelingen rondom Brexit volgen. Ruim een kwart van de ondernemers (27%) maakt zich druk over de gevolgen van Brexit voor het bedrijf.

De KVK Brexit Barometer is een periodieke meting van het Brexit-voorbereidingsniveau van Nederlandse ondernemers die zakendoen met het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast geeft de barometer een indruk van de zakelijke vooruitzichten (handel en investeringen) van deze ondernemers, oftewel het sentiment over het zakendoen met het Verenigd Koninkrijk.

KVK voerde het onderzoek voor de barometer in mei 2019 uit. In totaal hebben 213 ondernemers die zaken doen met het Verenigd Koninkrijk de vragenlijst ingevuld.

Meer informatie

Persvoorlichting KVK, pers@kvk.nl of 06 3035 2921.

InfoPage