Nieuws en persberichten

Steeds meer vrouwen ondernemen

  • Nieuws
  • 7 mrt 2019
  • 4 min lezen
  • 217
Het aandeel onderneemsters is sinds 2014 opgelopen van 34% naar 36%. Opvallend is dat er een sterke relatieve toename is van onderneemsters die jonger zijn dan 30 jaar en tegelijkertijd ook van onderneemsters die ouder zijn dan 45 jaar. Verder valt op dat steeds meer vrouwen starten als parttimer. In de provincies Noord-Holland en Utrecht zijn relatief de meeste vrouwen ondernemer per 1.000 inwoners, terwijl Groningen en Limburg de minste onderneemsters hebben per 1.000 inwoners. De populairste branches onder vrouwen zijn Gezondheid en welzijn, Kappers en schoonheidsverzorging en Cultuur en recreatie. Dit meldt KVK op basis van gegevens uit het Handelsregister.

Verdeling ondernemers in Nederland naar geslacht 2014 en 1-1-2019.png

Leeftijd

In de groep 30- tot 45-jarigen bevinden zich relatief de meeste onderneemsters, maar deze groep laat relatief de geringste groei zien in de afgelopen vijf jaar. Het zijn juist de groep jonge onderneemsters (tot 30 jaar) en de groepen onderneemsters vanaf 45 jaar – en met name de groep van 65 jaar en ouder - die relatief het snelst groeien.


Aantal ondernemers onder 1000 vrouwen van een bepaalde leeftijdsgroep 2014 en 2018


Relatieve toename aantal ondernemers onder 1000 vrouwen van een bepaalde leeftijdsgroep

Aandeel parttimers onder starters neemt toe

Zowel onder mannen als onder vrouwen neemt het aandeel parttimers onder starters toe. De toename van het aantal startende parttimers onder vrouwen is de afgelopen vijf jaar duidelijk sterker dan onder mannen. Een parttimer is een ondernemer die bij zijn of haar inschrijving in het Handelsregister heeft aangegeven dat hij of zij minder dan 15 uur aan zijn onderneming besteedt.


Startende ondernemers naar geslacht en fulltime-parttime 2014-2019

Relatief veel vrouwen ondernemen in Noord-Holland en Utrecht

In alle provincies is een toename te zien van het aantal onderneemsters per 1.000 inwoners. Relatief veel vrouwen ondernemen in Noord-Holland en Utrecht, en relatief weinig in Limburg en Groningen.


Staafdiagram waarin een verdeling van vrouwelijke ondernemers per 1000 vrouwen van 15 jaar en ouder weergegeven wordt over de jaren 2014 en 2018 per provincie

Top 10 branches

De verdeling van de onderneemsters over de branches is vrijwel stabiel in de afgelopen jaren. De figuur hieronder laat de top 10 van branches zien waarin vrouwen ondernemen. In deze top 10 is 75% van alle 601.535 onderneemsters werkzaam. In de linker cirkel staat de top 1-5 en in de rechter cirkel staat de top 6-10.

Uit de tabel blijkt dat relatief de meeste vrouwen werken in de branches Gezondheid en welzijn, Kappers en schoonheidsverzorging en in Cultuur en recreatie. De figuur laat zien dat ruim 16% (98.769) van alle onderneemsters in Nederland in de branche Gezondheid en welzijn werkt. Van alle onderneemsters in Nederland werkt ruim 12% (74.883) in de branche Kappers en schoonheidsverzorging en 11% (68.074) in de branche Cultuur en recreatie.


Cirkeldiagram met gegevens over vrouwelijke ondernemers naar branche 2019 (top 10)

In de tabel hieronder staat nader aangegeven hoe het aandeel mannen en vrouwen in de top 10 van de populairste branches onder vrouwen is. De figuur laat zien dat binnen de branche Gezondheid en welzijn bijna 70% vrouw is en ruim 30% man. In de branche Kappers en schoonheidsverzorging is bijna 85% vrouw en ruim 15% man. In de branche Cultuur en recreatie is ruim 40% vrouw.


Verdeling ondernemersnaar geslacht per branche (vrouwen top 10 2019)

InspiratiePage