Valse facturen Kamer van Koophandel in omloop

5 november 2014 - Er zijn valse facturen in omloop, die sterk lijken op facturen van de Kamer van Koophandel. Deze valse facturen wekken de indruk dat het gaat om een jaarlijkse bijdrage die bedrijven, verenigingen en stichtingen aan de KvK zouden moeten betalen. Deze facturen zijn niet afkomstig van de KvK want de jaarlijkse bijdrage is al een aantal jaren geleden afgeschaft. Nieuwe ondernemers betalen alleen bij de eerste inschrijving een bedrag van 50 euro.

Op deze valse facturen staat vermeld dat de bijdrage is voor vermelding op  'KvK Handelsregister.nl'. Ook staat er op de factuur een logo dat lijkt op het logo van de KvK. Onderaan staat vermeld dat het hier niet om een factuur gaat maar om een aanbod. Wie betaalt doet hiermee een opdrachtbevestiging en zit dus vast aan dit aanbod. 

Valse factuur ontvangen ?

Als u een valse factuur ontvangen heeft of u twijfelt hier aan meldt dit dan via de website: www.fraudehelpdesk.nl  of www.fraudemeldpunt.nl

Verenigingen van Eigenaren uit Den Haag kunnen voor vragen of hulp bovendien terecht op www.vvebalie.nl

InfoPage